Omwonenden, ondernemers en de recherche tasten, met betrekking tot de moord aan de Klaverweide, nog steeds in het duister wat nu de motieven voor de zoon van de bejaarde vrouw zijn geweest om zijn moeder om het leven te brengen. Na zijn afschuwelijke daad sprong de 57-jarige zoon, die in Amsterdam woont, zelf van de flat naar beneden. Een van de omwonenden gaf wel aan gegil uit de flat te hebben gehoord. Het vermoeden is dat alles in de relationele sfeer lag tussen de moeder en haar zoon. Toch stonden zij bekend als rustige vredelievende mensen, die op een goede manier in het leven stonden. Politie Haaglanden heeft inmiddels in de buurt slachtofferhulp ingezet, omdat ook veel oudere mensen enorm zijn geschrokken.

foto adreycalje.nl