Monica Janssen schreef een ingezonden brief over de komst van de windmolen, die letterlijk bijna bij in haar achtertuin staat. ,,Wat te denken van de bewoners in de Zeeheldenwijk in de lus van de A4 (Leidschendam-Voorburg) die de molen inmiddels als dagelijks uitzicht hebben. Inmiddels heerst er onder de bewoners geen verbazing meer, maar afschuw en ongeloof, iedereen heeft het over het verschrikkelijke “gevaarte” en ziet met angst de nadelige gevolgen en negatieve aspecten van deze windmolen tegemoet.

Het AD meldt: Veel lof van Joris Wijsmuller voor het particuliere initiatief van het bedrijf CEVA dat een duurzaam statement af wil geven. Den Haag is blij, de enige windmolen op land binnen de grenzen van Den Haag.

Den Haag geniet dus duidelijk wel van de lusten:  het doel is om 2500 Haagsche huizen van groene stroom te voorzien  maar de lasten zijn voor de bewoners van de Zeeheldenwijk in Leidschendam-Voorburg. De windturbine is gebouwd op het aller uiterste puntje Haags grondgebied gelegen tegen Leidschendam-Voorburg aan.  De dichtstbijzijnde gelegen woning ligt op een afstand van ongeveer 340 meter van de windturbine.

Het is vast en zeker een prestige project van CEVA met firma De Wolff Nederland Windenergie, uiteraard gesubsidieerd uit de grote pot. En zoals gebruikelijk is, ontvangt degene die zijn grond beschikbaar stelt jaarlijks nog een bedrag uit de zogenoemde SDE-subsidies voor grondvergoedingen: 12.000 euro per megawatt. In dit geval zal dat dus zo rond de 36.000 euro zijn.

Ik ben trouwens benieuwd of de hoge heren van deze bedrijven ook zo enthousiast zouden zijn als er een windmolen op nog geen halve kilometer van hun eigen achtertuin gerealiseerd zou worden. Gebruikelijke aspecten als schade aan flora en fauna, geluidsoverlast en slagschaduw moeten de bewoners in de directe omgeving van de windturbine immers maar voor lief nemen.

Inmiddels zitten de bladen op de molen en voor de kerst kan de molen gaan draaien. Er wordt vanwege dit “heugelijke feit” na een taaie juridische procedure vast en zeker een glaasje bubbels gedronken daar bij CEVA logistics  samen met De Wolff Nederland en Joris Wijsmuller. Na het nuttigen van deze bubbels nodig ik de heren van harte uit om even, nog geen 500 meter verder bij mij een kopje koffie te komen drinken (Wij wonen in de Zeeheldenwijk maar wegens de annexatie inmiddels wel op Haags grondgebied). Kunnen ze vanuit mijn woning hun windmolen vanuit een ander perspectief zien en hebben we het er even over! Immers de gemeente Den Haag noch CEVA  hebben eerder niet de moeite genomen om ook maar enige uitleg, toelichting of informatie aan hun inwoners cq. buren te verschaffen. Dit was toch wel zo netjes geweest!

Foto VD. De positief ingestelde Monica Janssen loopt weliswaar met een glimlach langs de windmolen, maar de verbazing over de gang van zaken is groot.