Provincie Zuid-Holland geeft opdracht tot kap van meer dan 1000 bomen in Vlietland zonder enig overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg, Recreatiecentrum Vlietland en andere direct belanghebbenden als milieu en natuurorganisaties zijn woedend. Dit heeft volgens hen dramatische gevolgen voor Vlietland als grootste en meest populaire watersport- recreatie en natuurgebied van Zuid-Holland. Dit stellen de organisaties in een aparte verklaring.

Deze week werden de gemeente Leidschendam-Voorburg, Recreatiecentrum Vlietland en milieu- en natuurorganisaties ineens overvallen door de aankondiging dat er in opdracht van de provincie vandaag begonnen zal worden met de kap van meer dan 1000 bomen in Vlietland ten behoeve van de verlegging van gasbuizen. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de provincie Zuid-Holland om direct belanghebbenden goed en tijdig te informeren omtrent werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de Rijnlandroute is dit niet gebeurd. Vandaag blijkt inderdaad de kap van bomen in Vlietland gestart te zijn.

Dat er grootschalige bomenkap zou gaan plaatsvinden in het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland om gasbuizen te verleggen is nooit eerder door de provincie meegedeeld. De provincie stelt nu dat dit nodig zou zijn voor de aanleg van de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en de A44. De direct betrokken partijen zijn het erover eens dat deze kaalslag in Vlietland zeer ernstige consequenties heeft voor de recreatiewaarde van Vlietland en de beoogde toekomst van dit gebied. Recreanten die Vlietland bezoeken zullen de komende jaren als gevolg van de grootschalige bomenkap die nu is begonnen veel last ondervinden van zicht op het voorbijrazende verkeer op de Rijksweg A4 en van extra verkeerslawaai.

Ook zullen recreanten als gevolg van de bomenkap gestoord gaan worden door lelijk uitzicht op de aanleg van de Rijnlandroute en de hoge viaducten die hiervoor de komende 6 à 7 jaar gebouwd gaan worden. De directeur van Recreatiecentrum Vlietland B.V., Bart Carpentier Alting, die zich vanaf 1983 heeft ingezet voor de ontwikkeling van Vlietland van onbekende modderpoel tot aantrekkelijk recreatiegebied waar jaarlijks meer dan een miljoen recreanten komen, is verbijsterd door deze handelwijze van de provincie: “De provincie handelt al jaren op een wijze waaruit blijkt dat men totaal geen oog heeft voor het grote belang van het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland voor de inwoners van Zuid-Holland. Ik heb de gemeente verzocht van de provincie te verlangen dat men zich vanaf nu op een behoorlijke wijze zal gedragen en zorgvuldig zal omgaan met Vlietland en de belangen van recreanten, verenigingen en ondernemers. Omdat Vlietland als gevolg van de kap van meer dan 1000 bomen gedurende lange tijd veel minder aantrekkelijk zal zijn voor recreanten en de beoogde ontwikkeling van Vlietland met allerlei nieuwe voorzieningen lang uitgesteld moet worden, zal ik een omvangrijke schadeclaim moeten indienen bij de provincie”.

Carpentier Alting geeft aan ook verder zeer teleurgesteld te zijn over de kwaliteit van het bestuur van de provincie: “Helaas moet ik wat Vlietland betreft constateren dat de provincie de afgelopen 33 jaar steeds minder betrouwbaar en competent is geworden. Overeenkomsten, afspraken en toezeggingen worden niet nagekomen, statenvragen worden onjuist, misleidend en onvolledig beantwoord en het onderhoud van het openbare deel van Vlietland is jarenlang zodanig slecht geweest dat het gebied verloederde en er gevaarlijke situaties ontstonden. Van de transparantie die de provincie zegt hoog in het vaandel te hebben staan blijkt in de praktijk niets en de voor Vlietland verantwoordelijke gedeputeerden zijn niet aanspreekbaar en ook verder onzichtbaar”.

,,De schade die dit mijn bedrijf en de ontwikkeling van Vlietland berokkent is enorm. Zo wachten we al jaren tevergeefs op de aanleg van geluid- en zichtwerende schermen langs de A4, terwijl daarover toch met de provincie contractueel is overeengekomen dat deze er uiterlijk in 2013 zouden staan”. Pogingen tot minnelijke schikking van allerlei door de provincie toegebrachte schade zijn door onwil van de provincie helaas mislukt, zodat gerechtelijke procedures zeer tot mijn spijt als enige optie over lijken te blijven. Hopelijk zullen provinciale staten en gedeputeerde staten alsnog orde op zaken stellen”.

De bekende milieubioloog en bestuurslid van verschillende milieu- en natuurorganisaties, Wim ter Keurs, is dezelfde mening toegedaan over het bestuur van de provincie en voegt daaraan toe: “Met listigheid tracht men onder keiharde afspraken en contractuele verplichtingen inzake Vlietland en de naastgelegen Vogelplas Starrevaart uit te komen. Het is een schandaal hoe er door de provincie met Vlietland en de Vogelplas wordt omgegaan. Verenigingen, instellingen en bedrijven worden tegengewerkt en goedwillende organisaties en mensen worden onheus behandeld en geschoffeerd”.

De voorzitter van de vereniging Vrienden van Vlietland, Ed Krijgsman, sluit zich bij dit oordeel aan: “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een overheid zich zo onbehoorlijk gedraagt. Er is iets grondig mis met de bestuurscultuur van onze provincie en de aansturing van ambtenaren”.

De voorzitter van de grote in Vlietland gevestigde Watersportvereniging Leidschendam-Voorburg en Omstreken, André van Velzen, heeft de handelwijzen van enkele bestuurders en ambtenaren van de provincie de laatste jaren met stijgende verbazing en verontrusting gadegeslagen: “In het bedrijfsleven zouden de betreffende bestuurders en werknemers als bij de provincie werkzaam al lang ontslagen zijn vanwege onbetrouwbaar en incompetent gedrag. Het is stuitend te zien en anderszins te ervaren op welke werkelijk schandalige wijze men bij de provincie op kosten van de belastingbetalers denkt te mogen omgaan met burgers, verenigingen en bedrijven in Zuid-Holland”.