In Nederland kennen we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit is de zogenaamde Wwft voor makelaars (zoiets als wwft voor dummies). Wellicht niet echt iets waar u dagelijks mee bezig bent, maar wel van belang is om meer over te weten, zeker als u van plan bent een woning te kopen of te verkopen.

Wat is het doel van deze wet?
Het doel is om te voorkomen dat de diensten van bijvoorbeeld makelaars (maar ook banken, advocaten en notarissen) worden misbruikt om geld wit te wassen. Wat wordt er van een makelaar verwacht? Dat we de herkomst van (crimineel) geld achterhalen. Dat is beste een lastige opgave voor een (simpele) makelaar vind ik.

Maar goed, wat betekent dit concreet? Een voorbeeld: Als een kopende partij zonder voorbehoud voor het verkrijgen van een financiering biedt (en/of koopt), dan moeten wij als makelaar goed ‘door’vragen waar het geld vandaan komt.

In geval van een erfenis (plausibel verhaal!) dan is er niets aan de hand.
We nemen dit keurig op in het dossier zodat we kunnen aantonen dat er navraag is gedaan en er ons inziens geen witwaspraktijken van toepassing zijn.

Maar als een koper meldt dat het ons ‘niets’ aangaat (ook begrijpelijk, het is ogenschijnlijk “onze zaak” niet) dan wordt dit door ons gedocumenteerd in het dossier en sterker nog: indien er een schijn van een verdachte transactie zou kunnen zijn (lees wij hebben onze bedenkingen bij deze koper),  zijn wij conform de Wwft wetgeving verplicht om hier een officiële melding van te maken bij het FIU (Finance Intelligence Unit Nederland), zijnde een speciaal hiervoor aangewezen overheidsdienst.

Als achteraf blijkt dat wij een incident ten onrechte niet hebben gemeld dan kan de FIU ONS een sanctie opleggen!! Het is dus nogal wat. In deze Wwft wetgeving staat ook dat wij geen diensten mogen verlenen aan anonieme klanten. Wij zijn derhalve verplicht grondig onderzoek te doen naar, onder andere, de identiteit van de klant.

Hoe wij dit doen?
Voor het sluiten van een opdracht tot dienstverlening dienen wij de klant persoonlijk te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs (ja, ook op echtheid!). Dit geldt ook voor het sluiten van een koopakte (dus ook van de wederpartij-koper).

Binnenkort wordt de 4e anti-witwasrichtlijn van kracht:
Nog meer verplichtingen waarbij de risicoafwegingen nog belangrijker zal worden.

Wordt vervolgd.

Benedikte Zijlstra is directeur/ eigenaar van Meijs & Alink NVM Makelaardij en Consultancy. Tevens is zij voorzitter van het MKB Leidschendam-Voorburg. 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!