De Rijksuniversiteit van Groningen heeft onderzoek gedaan naar de lokale lasten in alle Nederlandse gemeenten die in 2016 golden. Leidschendam-Voorburg kwam daar (steekproefsgewijs) uit als een gemeente die in de regio Haaglanden in de middenmoot zit.

Onze gemeente kwam aan totale lokale lasten uit op een bedrag van € 647,- per inwoner.

Hieronder de omliggende gemeenten:
Den Haag € 548 – 0,5%
Leidschendam-Voorburg € 647 – 2,7%
Westland € 674 – 1,2%
Wassenaar € 859 – 3,7%
Delft € 838 – 15,8%
Zoetermeer € 718 – 3,0%

Onder de lokale lasten verstaat de Rijksuniversiteit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Voor meer informatie: https://www.coelo.nl/

Medio april 2017 zijn alle cijfers van dat jaar bekend