Eén van de ambities van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar is om jongeren mee te laten denken en beslissen over thema’s die hen aangaan. Het is de bedoeling dat jongerenparticipatie een steeds grotere rol krijgt in alle drie de gemeenten.

Wethouders Nadine Stemerdink en Frank Rozenberg van gemeente Leidschendam-Voorburg, Inge Zweerts de Jong van gemeente Wassenaar en Inge Nieuwenhuizen van gemeente Voorschoten waren maandag 12 december getuigen van de lancering van ‘Jeugd Vertegenwoordigd’. Drie groepen jongeren, uit drie gemeenten, die als één groep samenwerken op belangrijke thema’s. Zij presenteerden de naam van hun project en bijbehorende logo’s aan de wethouders.

Jongeren praten mee

Van nu af aan worden jongeren in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar regelmatig betrokken bij beleid en uitvoering in hun gemeenten, met als doel (meer en beter) aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. De jongeren geven gevraagd en ongevraagd advies. En als zij adviezen geven, dan doen ze dat namens de jongeren uit hun gemeenten. Daarom houden ze contact met hun achterban via school, jongerenwerk, sport en uiteraard online. En dat doen ze graag, want zo stimuleren ze andere jongeren om zich ook actief in te zetten voor de maatschappij en voor hun eigen toekomst.

Drie gemeenten werken samen

Elk van de drie gemeenten heeft een eigen jongerenvertegenwoordiging. Wanneer zij advies geven over thema’s die gerelateerd zijn aan hun eigen gemeente, dan werkt iedere groep los van elkaar. Maar aangezien de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar een gezamenlijke dienst Werk en Inkomen hebben, werken de drie jongerengroepen ook samen in onder andere de aanpak van jeugdwerkgelegenheid. Ook werken ze samen in hun communicatie uitingen. Daarom dezelfde projectnaam voor de drie groepen, met een andere kleur in het logo om zich te onderscheiden.

 

Nu al aan de slag

De naam ‘Jeugd Vertegenwoordigd’ is door de jongeren zelf bedacht. En de jongeren hebben hun eigen logo laten ontwerpen. De jongeren gingen ook direct inhoudelijk aan de slag: tijdens de lancering overhandigden zij een eerste kennismakingsboekje aan de betrokken wethouders, met aandachtspunten in hun gemeente. Alle wethouders maakten meteen vervolgafspraken met ‘hun’ jongeren, om binnenkort in gesprek te gaan over deze onderwerpen en andere belangrijke thema’s. De jongeren zijn gemotiveerd en ambitieus. Ze praten en denken graag mee en willen een positieve invloed hebben op hun gemeenten.

Jeugd Vertegenwoordigd

De jongeren van ‘Jeugd Vertegenwoordigd’ worden professioneel begeleid door jongerenparticipatiespecialisten van 125Procent. Ze komen per gemeente elke twee weken bij elkaar om te vergaderen. Eén keer in de maand komen ze bij elkaar als samenwerkende gemeenten, wisselen kennis en ervaringen uit en krijgen trainingen. Nieuwsgierig? Volg de jongeren via Facebook/Jeugdvertegenwoordigd of check hun website www.jeugdvertegenwoordigd.nl.