De VVD fractie Leidschendam-Voorburg heeft onlangs een stapel vragen bij het College ingediend. Dit naar aanleiding van de VVD oliebollen eindejaarsactie, een oliebol voor een idee, tip of wens. De actie leverde veel wensen en ideeën van mensen op. Meer dan 130 kaartjes werden ingevuld met bruikbare tips en ideeën waar de VVD fractie mee aan de slag is gegaan. Sommige van deze ideeën vragen een nadere toelichting van de betrokken wethouders. De VVD hoopt door het stellen van deze vragen duidelijkheid te verkrijgen over de (on)mogelijkheden van de ideeën.

De VVD wil in haar permanente campagne regelmatig met inwoners en ondernemers spreken. De eindejaarsactie in het historisch centrum van Voorburg was onderdeel van deze permanente campagne. “Door gedurende het hele jaar met elkaar in gesprek te gaan, blijven we betrokken bij de wensen van mensen”, aldus raadslid Louise Kortman. “Opvallend was dat veel van de ingebrachte onderwerpen betrekking hebben op het openbaar gebied; de straat, de wijk om ons heen. Daarnaast hebben we gemerkt dat vragen en ideeën over veiligheid, groen en parkeren een grote rol speelden. Onderwerpen als veiligheid en vrij parkeren zijn ook thema’s die duidelijk aandacht vragen. Ook wordt de aandacht gevraagd van en voor jeugd: van speelmogelijkheden tot jeugdzorg”.

Fractieleden Astrid van Eekelen en Louise Kortman zijn bij de ondernemers in het centrum langs gegaan. Ondernemers hebben diverse wensen en onderwerpen naar voren gebracht. Vragen over mogelijkheden voor liberalisering van het vestigingsklimaat, de verbetering van de zichtbaarheid van de centrummanager en de inrichting van de Herenstraat voor minder validen tot aan de bereikbaarheid van diverse winkelcentra.

“Het was een geslaagde actie met een grote opbrengst aan informatie waar de fractie mee aan de slag is gegaan. We hebben de vragen bij het college ingediend en kijken uit naar de beantwoording. ” aldus Astrid van Eekelen, fractievoorzitter VVD.

foto VVD: Raadslid Louise Kortman

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!