Ik kreeg deze week een deja vu toen ik alle stress en het zwoegen van de eindexamenkandidaten uit Leidschendam-Voorburg voorbij zag komen. Zoals ik vorig jaar al eens schreef, is de stress bij de ouders soms groter dan bij de middelbare scholieren zelf. Ik heb deze week nog tal van ervaringen met diverse scholieren en ouders gedeeld hoe zij nu het Voortgezet Onderwijs beleven.

Ik kan zo een tiental ouders en scholieren opnoemen die toch met een kater van het Voortgezet Onderwijs afscheid hebben genomen. We trokken allen de conclusie dat een groot aantal docenten niet meer politiek neutraal is. Ik heb met ouders en scholieren over bijvoorbeeld het toenmalige Zandvlietcollege in Den Haag, tegenwoordig bekend onder de naam Chr. Lyceum Zandvliet, gesproken waar veel scholieren uit Leidschendam-Voorburg op zitten.

Het meest bizarre voorbeeld vond ik dat een docent Geert Wilders met Hitler vergeleek en dat ook Pim Fortuyn in een bepaalde extreme hoek werd neergezet. Het gebeurde regelmatig. Dit werd gisteren op twitter onthuld. Diverse bronnen lagen hieraan ten grondslag. De reacties vanuit het onderwijs via twitter waren gisteren meteen al duidelijk, namelijk dat een docent altijd neutraal moet blijven en zich in het onderwijs aan de (geschiedkundige) feiten dient te houden. Ik ken de verhalen overigens ook en weet om welke docent het gaat.

Ik maakte overigens zelf mee dat tijdens een voorlichtingsavond op het Zandvlietcollege vorig jaar een filmpje van de vluchtelingencrisis werd getoond. Er werd bij verteld hoe erg het allemaal niet was en dat we toch er vooral bij moesten stilstaan. Ik kwam als ouder echter voor een voorlichtingsavond over het nieuwe schooljaar en niet om me in de vluchtelingenproblematiek te verdiepen.

Tal aanwezigen lieten aan mij weten zich uitermate ongemakkelijk bij zo’n situatie te voelen. Ik ben er door alle verhalen inmiddels van overtuigd dat schooldirecties en docenten zich tijdens hun werk mee laten sleuren in hun hun politieke voorkeuren.

Het wordt daarom de hoogte tijd om een Politiek Meldpunt op te richten voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs die zich onheus bejegend of geïntimideerd voelen.

Vanuit dit meldpunt kunnen specialisten aan het werk om voor een gezonde situatie in het Voortgezet Onderwijs te zorgen. Ik houd dit pleidooi als bezorgde ouder. Er moet écht iets gebeuren. Het antwoord is aan de politiek. Als er niets gebeurt, dan worden politici als Geert Wilders en Pim Fortuyn door docenten zomaar even in de extreem rechtse hoek weggezet.

Leerlingen moeten zich tijdens een les juist veilig voelen en zich vrij blijven voelen om hun mening te geven. Links of rechts, dat mag niet uitmaken. Helaas is er op dit gebied nog veel te winnen.

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV heeft aan mij laten weten geschokt te zijn. Hij zit al zeven jaar in de Tweede Kamer en wil dat er maatregelen komen tegen docenten en schooldirecties die niet op een neutrale manier in het onderwijs staan. Hij was 34 jaar werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs.

Ik ben benieuwd of de politiek actie gaat ondernemen. Iedere leerling moet op basis van feiten gewoon zijn mening kunnen geven.

Bart Bakker is journalist en eindredacteur van het Voorburgs Dagblad

Reageer op dit artikel