De Eerste OpenRAADhuisavond van het jaar ging over het nieuwe Speelruimteplan en een Toekomstbestendig Huygenskwartier. Beide presentaties trokken veel belangstellenden en er vond een levendige discussie plaats. De gemeenteraad organiseert maandelijks een OpenRAADhuisavond. Hiermee wil de Raad in contact komen met inwoners en organisaties, liefst in hun eigen omgeving. Zo kunnen raadsleden en inwoners op informele wijze in gesprek met raadsleden. Inwoners (organisaties/verenigingen/stichtingen) zijn ook welkom om presentaties te geven dan wel onderwerpen aan te dragen.

Met het Speelruimteplan 2016-2025 wil de gemeente goede en voldoende speel- en sportmogelijkheden realiseren in onze gemeente. Vanuit de inwoners – ook de doelgroep, kinderen, was deze avond aanwezig, werd meegegeven dat de speel/sportplekken goed verdeeld moeten zijn over de gemeente. Maar ook dat er meer verschillende soorten speel/sportplekken moeten komen en dat deze speelplekken een groene uitstraling nodig hebben. De gemeenteraad zal naar verwachting in maart een besluit nemen over het Speelruimteplan 2016-2015. Hopelijk kan snel daarna gestart worden met het uitvoeren van deze plannen!

Verrassend was het voorstel om te komen tot een Toekomstbestendig Huygenskwartier. Het gaat hier om ambitieuze plannen rond de Herenstraat in Voorburg. Naast een impuls van het winkelgebied wordt ook gekeken naar een andere invulling van de gemeentelijke panden in de Herenstraat, waaronder het Raadhuis.

Voorafgaand aan deze OpenRAAD werd een presentatie gegeven over de brede ambitie om het Huygenskwartier Voorburg toekomstbestendig te maken. Het moet een plek zijn waar mensen graag werken, winkelen, wonen en willen uitgaan. Daarnaast wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de panden in de Herenstraat die in het bezit zijn van de gemeente. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de raadzaal van Herenstraat 72 naar Herenstraat 42, het oude Servicecentrum.

In de commissie Algemene Zaken op 16 februari a.s. wordt dit raadsvoorstel verder besproken. Ook komen de scenario’s voor de gemeentelijke accommodaties in dit gebied dan aan de orde. Besluitvorming zal dan plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 1 maart a.s.

De volgende OpenRAADhuisavond staat gepland voor 8 maart a.s. Hier zal naar verwachting worden gesproken over Maatschappelijke Verantwoord Verenigen. Via www.leidschendam-voorburg.nl vindt men de actuele agenda zodra deze bekend is.

Archieffoto: De kinderen moeten vooral plezier beleven in de gemeente.

Reageer op dit artikel