De VVD maakt zich grote zorgen over het verloop van de financiële positie van de gemeente.  ,,De gemeenteraad wordt keer op keer verrast door Raadsbrieven met tegenvallers en onvoorziene uitgaven”, meldt de VVD-fractie vanochtend in een toch opmerkelijke verklaring ,,Met aanpassingen van de begroting wordt dit weer afgedekt. De VVD-fractie, is zeer ongerust en vraagt zich af of de wethouder financiën nog wel het juiste overzicht op alle lopende projecten bezit. Keer op keer worden de reserves aangesproken om de tekorten aan te vullen. En om te maskeren dat er teveel wordt uitgegeven wordt er onophoudelijk geld geleend”.

De reserves blijven ogenschijnlijk gelijk maar de schuldenlast groeit volgens de VVD gigantisch. Bij de begrotingsbehandeling is aangegeven dat het bedrag aan leningen (in miljoenen euro’s) in de komende jaren als volgt groeit: 2018/104; 2019/136; 2020/154; 2021/162! Goed huishouden betekent: niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Bij dit College is dat al drie jaar niet het geval en in de komende jaren wil men, zoals de leningen laten zien, op dezelfde voet verder.

Wat voorbeelden van lopende “probleemdossiers”:

Kleinplaspoelpolder, Vlietvoorde, Rijnlandlaan, de plannen zijn niet binnen de budgetten te realiseren.

Kulturhus, DSW, Binck Bank Tour allen met grote overschrijdingen

Afvalstoffenheffing wordt nauwelijks verlaagd en de dienstverlening keldert omlaag.

Daarom wil de VVD graag op korte termijn (voor de AZ/OG commissievergadering van 16 januari a.s.) antwoord op de volgende vragen:

  • Welke tegenvallers hebben zich na het vaststellen van de begroting inmiddels voorgedaan? Graag verwachten wij een tabel met overschrijdingen/afwijkingen van meer dan € 100.000?
  • Welke nog onbekende/onzekere tegenvallers zijn er op korte/middellange termijn te verwachten?
  • Hoe worden deze tekorten gedekt?

Stockfoto. Dreigt de piramide om te vallen?