Onlangs heeft de CDA-fractie een luistersessie voor bewoners in Leidschendam-Zuid gehouden. Opvallend is dat alle bewoners het fijn wonen vinden in Leidschendam-Zuid. Dit vertaalt zich in de vele creatieve ideeën die bewoners aandragen voor infrastructurele vraagstukken in hun wijk.

Bewoners vragen aandacht voor de ontsluiting van de wijk met het openbaar vervoer, de ontwikkeling van het gebied rondom de Sluis en de verkeersdruk en de verkeersontsluiting.

De verkeersdruk is nu al enorm en met de komst van ‘The Mall of the Netherlands’ zien de bewoners deze alleen maar toenemen. De bewoners pleiten daarom, onder andere, voor een derde oeververbinding en een goede verkeerscirculatie in de wijk.

Het CDA ziet potentie in de ideeën van de bewoners en is van mening dat deze zeker meegewogen dienen te worden in de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor dit gebied. Het CDA zal hier ook bij het college op aandringen. Zij willen ook dat de gemeente beter toelicht waarom ze ideeën niet overneemt, of een ander besluit neemt dan tijdens een inspraakavond was voorgespiegeld.

Kandidaat CDA-raadslid Paul van Reede, die in het gebied woont, was er ook bij. Hij vertelde na afloop: “Ik ben niet verbaasd bij de bewoners steun te vinden voor een derde oeververbinding. Het toont voor mij nogmaals aan dat we hiermee door moeten gaan”.

Daarnaast is een motie van het CDA en andere partijen vorige week in de gemeenteraad aangenomen waarin wordt gepleit voor een hoogwaardiger verbinding tussen Leidschendam- Zuid en de Oude Trambaan dan thans door buslijn 47 wordt geboden, waardoor meer inwoners gebruik kunnen maken van openbaar vervoer op deze route.

De CDA-fractie gaat vragen stellen aan het college over diverse problemen en oplossingen met betrekking tot de infrastructuur in Leidschendam. Bijvoorbeeld waarom de gemeente zelden handhaaft op passerende vrachtwagens op de Oostvlietweg.

Of waarom de gemeente geen stoplicht wil plaatsen bij de nieuwe school op de kruising ‘Venestraat/Oude Bleijk. ,,Deze blijkt levensgevaarlijk”,  aldus de betrokken inwoners.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!