Karen de Mos (Initiatiefnemer Behoud Park Schakenbosch) en Tjaard de Vries (Groep Omwonenden en belanghebbenden) hebben een Open Brief samengesteld waarvan de inhoud luidt als volgt.

Misschien komt deze Open Brief te vroeg. Dat zal blijken. Wij denken: beter nu dan te laat. De eigenaar van Park Schakenbosch wil het landgoed her ontwikkelen. De gemeente wil hieraan meewerken en de omwonenden tonen hun betrokkenheid en laten hun stem horen. Op hoofdlijnen lijkt er overeenstemming te zijn: behoud Park Schakenbosch (een uniek landgoed met cultuurhistorische en ecologische waarde), behoud een zorgbestemming (Initiatief Groep De Vlaming), beperk woningbouw, bestem de woningen voor de doelgroep ouderen (levensloopbestendige bouw vanuit de visie van Groep De Vlaming).

Niets aan de hand, zou je zeggen. Toch zijn er bedenkingen en zorgen. Naar onze mening terechte bedenkingen. Wat is er aan de hand? De eigenaar en de gemeente werken samen, maar zijn ook in onderhandeling. Er is een zgn. Concept Ruimtelijk Kader vastgesteld en dit Kader is de opmaat voor het wijzigen van het Bestemmingsplan (van zorg- naar bouwbestemming). Het College heeft het Concept Ruimtelijk Kader in handen gelegd van de Gemeenteraad ter besluitvorming.

De wethouder heeft in de eerste termijn (in de Commissie Openbaar Gebied) gezegd dat zij geen leidende rol voor zichzelf ziet weggelegd. Zij heeft eerder gezegd te willen handelen in de geest van nieuwe wetgeving (Omgevingswet) met uiteraard inachtneming van de huidige wet- en regelgeving.

Omwonenden willen echter garanties. Zij hebben te weinig vertrouwen in de lokale politiek in dit soort vastgoedontwikkeltrajecten.

Alle betrokken partijen moeten leren weer vertrouwen te hebben en te krijgen in elkaar. De gemeente heeft het zichtbaar moeilijk met burgerbetrokkenheid en inspraak. Er is echter een door niemand meer betwiste kloof tussen politiek en burger. Er is daarbij sprake van een paradox: de burger wordt betrokken, maar heeft het gevoel verder op afstand te worden gezet. De gemeente nodigt mensen uit hun mening te geven (en dat is, hetzij wat rommelig, gebeurd in de OpenRaadhuisAvonden, maar de burgers zijn daar wel heel duidelijk geweest!), maar wat doet zij vervolgens met de reacties van betrokken burgers?

Waarom wil het College dan slechts coördineren en faciliteren en niet een leidende rol op zich nemen? Leiding is nodig om de voorgenomen plannen uit te voeren (behoud het park, minder woningbouw, geen hoogbouw en behoud zorgbestemming), en om de regie in handen te houden en om zodoende vertrouwen te verschaffen. Heeft het College soms te weinig zelfvertrouwen en laat het daarom zoveel ruimte voor afwijking en ontsnapping aan de eigenaar (een commerciële vastgoedontwikkelaar met gevoel voor cultuurhistorie)?

Wij doen daarom een appel op de Gemeenteraad om harde garanties te eisen van het College. Nu kan het nog, voordat we onomkeerbaar een vastgoedontwikkeltraject worden ‘ingerommeld’.

De Omwonendengroep heeft geen gezag relatie met de eigenaar, maar wel met de Gemeenteraad (burgerparticipatie). De Omwonendengroep is politiek niet naïef en heeft een zeer inhoudelijke visie. Dus lokale politiek: luister naar ter zake kundige en betrokken burgers en voorkom ‘schijninspraak’! College en Gemeenteraad: neem verantwoordelijkheid om dit unieke landgoed te behouden voor de toekomst!

 

Zie Facebook Behoud Park Schakenbosch

Zie Twitter @PSchakenbosch

foto VD Archief. Tjaard de Vries.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!