Er zijn weer veel beloftes gedaan in de verkiezingsprogramma’s. Te mooi om waar te zijn en dat alles om de kiezers te lokken. In de meeste programma’s staat dat er naar de burger wordt geluisterd, maar dat wordt in de praktijk meestal niet waargemaakt.

Ik heb dat zelf ondervonden door zeven keer in vergaderingen tevergeefs een pleidooi te houden voor herinvoering van een papieren Ouderengids. Niet iedereen kan internetten en geldt voor hen niet het digitale tijdperk.

Slechts twee partijen hebben in de verkiezingsprogramma’s expliciet  aangekondigd dat er een Ouderengids moet komen. Waarom werd de eerder ingediende motie hiertoe van fractie Hohage niet aangenomen en mijn herhaalde oproepen niet gehonoreerd?  De overige partijen laten het bij gebrek aan inlevingsvermogen en affiniteit met de ouderen afweten.

De buurgemeenten hebben wél een papieren Ouderengids voor de 66+ers, daar  wordt dus een veel beter Ouderenbeleid gevoerd.

Gemiste kans en weggegooid geld.

Een eenvoudige enquête naar alle 66+ers met de vraag of men behoefte heeft aan een papieren Ouderengids had duidelijkheid kunnen geven. Bovendien had deze enquête ook door ambtenaren kunnen worden uitgevoerd.

Maar nee, er moest zo nodig weer een duur extern onderzoek plaatsvinden waarbij een groep ouderen (alleen boven de 75 jaar) zijn benaderd. Daarvan zijn slechts 25 ouderen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dat is niet representatief voor de ruim 20% ouderen van de 78.000 inwoners.

Op naar de verkiezingen

Geen Ouderengids en in Voorburg geen Servicecentrum.

Wat is dit voor een beleid?

Het is de taak van alle politieke partijen het College van B&W ervan te overtuigen dat het Ouderenbeleid, waaronder info naar ouderen toe behoort, onderdeel is van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en als zodanig dient te worden uitgevoerd.

Door Mary Oosterveer

Foto Ap de Heus. Ouderen hebben het niet altijd makkelijk in Leidschendam-Voorburg. 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!