De verkiezingsstrijd is amper begonnen of je hoort al in de wandelgangen verhalen over partijen die elkaar gaan uitsluiten. Weet u het nog? De Tweede Kamer verkiezingen waarbij ook een partij uitgesloten werd, terwijl ze de tweede partij van Nederland waren geworden door 1,5 miljoen stemmen? Denkt u dat dit goed is voor de politiek? Nee natuurlijk niet, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je hebt elkaar wel nodig om beslissingen ten uitvoer te brengen. Het enige dat je bereikt met uitsluiten is veel scheve gezichten van boze burgers. Hoe meer dit gebeurt, hoe groter de afkeer van de politiek wordt. Het zou mooi zijn als er een wet zou zijn die het verbiedt om elkaar bij voorbaat al  uit te sluiten.

Ik vraag me dan ook af of onze politiek binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg zo nodig het slechte voorbeeld uit Den Haag gaat volgen, dat zeer ondemocratisch is en of dat ze rekening houden met de inwoners van onze gemeente. En respecteren op wie ze hebben gestemd (!)

Uiteindelijk zijn de inwoners degenen die bepalen wie de grootste partij gaat worden en wie de tweede of de derde partij wordt. Waar gaat het om? Het gaat om samenwerking met partijen om de aangegeven doelstellingen met goed overleg ten  uitvoer te brengen, het gaat dus niet om partijbelang maar om het belang van onze gemeente en burgers.

De grootste partijen moeten elkaar sowieso opzoeken en zorgen dat ze met elkaar tot een goed beleid komen . Voor de verkiezingen lopen partijen kenbaar te maken wat ze willen veranderen door toedoen van onze inwoners en kan dit juist alleen uitgevoerd worden door samen een besluit te nemen.

Wat verlangen wij van de gemeente? Daadkracht die zorgt voor verbetering binnen onze gemeente, en niet oeverloos tijd zitten te rekken voordat er eens een besluit wordt genomen.

Voorbeeld?

Verleden jaar  augustus heeft onze burgemeester Klaas Tigelaar een bezoek gebracht aan de parkeergarage in het Damcentrum. Na uitvoerig gesproken te hebben, zag de burgemeester ook de noodzaak in dat er wat moest worden gedaan aan diverse problemen, zoals vandalisme en vernielingen. In oktober is er een denktank gevormd met bewoners. Bij deze bijeenkomst zijn de punten besproken waar en wat er aan zou moeten worden gedaan om de problemen in de parkeergarage tot een goed einde te brengen.  Inmiddels zitten we in maart en er is nog niets gebeurd. Kijk en hier zitten we dus niet op te wachten, het is bespreken besluiten en aanpakken .

Advies

Het advies dat ik wil geven aan de politiek in Leidschendam-Voorburg:  Ga Den Haag niet nadoen en zorg dat er tevredenheid is bij de mensen die hun stem hebben uitgebracht en ga samen werken en niet tegen elkaar, zoals gezegd: Gemeentebelang en geen partijbelang (!)

Johan Kool, Leidschendam

foto PR.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!