Maart 2006 was de installatie van de nieuwe gemeenteraad. En ik mocht deel van uit maken. Als volksvertegenwoordiger. Wat een eer vond ik dat. En dat ben ik blijven vinden.

De ‘Belofte’ heb ik afgelegd. De kernwaardes ervan: eerlijkheid, fatsoen en inzetten voor de gemeentelijke en gemeenschappelijke zaak heb ik getracht zoveel mogelijk na te leven. Niet alleen in de raadszaal, ook erbuiten. Ongetwijfeld zijn er momenten geweest waarop dat niet geheel is gelukt…Elvie zou het altijd lukken. De steun die ik zoveel heb ontvangen: dank! Aan alle bodes die er elke keer weer voor zorgden dat alles goed geregeld was. En natuurlijk de griffie! Voor vragen, tips….bij hen kon ik onvoorwaardelijk terecht.

En zeker: de inwoners: van velen heb ik zoveel informatie gekregen. Daarmee kon ik de papieren, later digitale stukken, écht lezen, écht zien. Door buiten te kijken, te praten, te zien wat er nu werkelijk aan de hand was. Eerst bij de wijkvergaderingen. En in de supermarkten, pleintje bij de Hema in Voorburg, op straat, in de winkels in Leidschendam.

Hierbij spreek ik de hoop uit dat de wijkvergaderingen weer terugkomen.

De kloof tussen volksvertegenwoordigers/De Politiek/’ze’ lijkt groter te worden.

De manier van interactie binnen de raad ook.

Sinds 2014 schaam ik me vaak ervoor hoe er in de raadszaal wordt gesproken. Wij, als raadsleden, hebben een voorbeeldfunctie. En dan past het om respectvol met elkaar om te gaan. Wat uw overtuiging dan ook is, wat u persoonlijk van iemand vindt. Laat negativiteit niet de overhand hebben. Denk aan uw belofte of Eed. Denk aan uw voorbeeldfunctie. Ten allen tijde.

Maart 2018: afscheid van de oude raad. Afscheid dus van Fractie Hohage.

Ik spreek vanuit mijn hart: laat er weer een luis in de pels zijn. Koester die. Dat hoeft niet expliciet, echt niet. Wees er wel van bewust dat zo’n luis een belangrijke functie heeft: het aan de kaak stellen wat beter kan.

Bij zo’n afscheidsaankondiging behoort geen lijst van dergelijke zaken die opgepakt zijn door andere fracties. Die weten zelf goed genoeg welke zaken dat zijn. Wat ik de oude en de nieuwe raad wil meegeven: luister echt naar de inwoners. En handel daarnaar.Dan komt de verbinding tussen inwoners en gemeenteraadsleden er beter. En die is noodzakelijk. Zeer noodzakelijk.

Zorg voor elkaar: respecteer eenieder. Zorg voor onze prachtige gemeente. In al haar facetten. Van ouderenzorg tot jeugdzorg. Van kinderspeelplaats tot invalidenparkeerplaats. Zorg voor al onze inwoners, allemaal. Met dezelfde persoonlijke aandacht als u die zelf wensen zou.

En als laatste: laat het fatsoen en de eerlijkheid de belangrijkste waarden zijn. Binnen en buiten de raadszaal.

Philippine Hohage

foto VD.

 

 

 

Reageer op dit artikel