Meedoen aan de samenleving loont. Daarom zetten we ons als gemeente in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Voor sommige mensen is dat niet zo makkelijk, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of intensieve begeleiding nodig hebben. Voor deze kwetsbare groep maken we ons hard, want ook voor hen is het belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij. ,,De aanpak die we daarvoor in Leidschendam-Voorburg gekozen hebben heeft dat bewezen. In 2017 gaan we dan ook verder om nog meer mensen via ‘alternatief beschut werken’ aan het werk te krijgen”, aldus wethouder Nadine Stemerdink.
Pilot: lokaal maatwerk

In een pilot gingen mensen op vrijwillige basis aan slag in een zoveel mogelijk “echte baan” dichtbij huis. Ze werkten in de horeca, in een dierenweide en in de winkel in Villa Dorrepaal. Verschillende werkgevers in Leidschendam-Voorburg hebben plekken gecreëerd voor de pilot. Eerder deze week bracht wethouder Nadine Stemerdink nog een bezoek aan een nieuwe locatie aan de Populierendreef in Voorburg. Deze locatie is opgeknapt en ingericht voor eenvoudige werkzaamheden, zoals montagewerk, stekjes knippen, stickers plakken en inpakwerkzaamheden. Wethouder Stemerdink: “Ik ben heel blij dat we dit dichtbij voor deze kwetsbare groep kunnen organiseren, zodat ze net als jij en ik met de fiets naar hun werk kunnen.”

Twee deelnemers aan de pilot hebben inmiddels een ‘gewone betaalde baan’, één deelnemer volgt een traject op weg hiernaar toe en voor zes mensen is duidelijk dat ze een beschutte werkplek nodig hebben. Wethouder Stemerdink: “De pilot laat zien dat ‘alternatief beschut werk’ een eerste leerzame stap kan zijn voor mensen op weg naar beschut werk en naar regulier werk. En dat is ons doel: zoveel mogelijk inwoners met of zonder arbeidsbeperking aan het werk.”

Talenten zichtbaar maken

Deelnemers aan de pilot werden persoonlijk begeleid, wat ervoor zorgde dat ze in een veilige omgeving konden werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Om op die manier de kans te krijgen toe te groeien naar een beschutte werkplek (met loon) of een ‘gewone’ baan. Door uit te gaan van de mogelijkheden van iedere deelnemer, wordt duidelijk waar mensen goed in zijn en waar ze plezier in hebben. De combinatie met een veilige omgeving maakt dat mensen vertrouwen krijgen in zichzelf en zich verantwoordelijk voelen voor de bijdrage die ze leveren.

Van pilot naar beleid

De gemeenteraad heeft besloten dat ‘alternatief beschut werken’ een volwaardige plek verdient naast ‘beschut werk’. In 2017 zullen dan ook meer inwoners in dit nieuwe traject aan de slag gaan, al dan niet om door te kunnen stromen naar een ‘echte’ baan.

Beschut werk

Sinds januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Hierin staat onder andere dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het realiseren van beschut werk. Dit zijn (betaalde) banen voor mensen die zo’n intensieve begeleiding nodig hebben dat dit niet van reguliere werkgevers verwacht kan worden. Via beschut werk