Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg raken steeds meer burgers actief betrokken. Sommige burgerinitiatieven zijn erg succesvol zoals de Stadstuin en Walk in Park of zijn in ontwikkeling, zoals een Rugby veld voor de recentelijk opgerichte Rugby club. ,,Toch is niet iedereen tevreden over wat er in hun directe omgeving gebeurt”, zegt Hans van Ierland, die op 12 maart een lijsttrekkersdebat in Leidschendam-Voorburg organiseert.

,,De geplaatste windmolen, de parkeerproblemen op de Damlaan, de afstand van bouwwerken op de Rijnlandlaan, het beleid in het Huygenskwartier, de ontwikkelingen in de Duivenvoorde Corridor of de verwachte verkeersdrukte door Mall of the Netherlands. Wat als kiezers eenmaal hun stem hebben gegeven, wordt er dan nog naar ze geluisterd? Hoe is het met onze lokale democratie?”.

Van Ierland: ,,Verschillende instrumenten hebben hun intrede gedaan: de mogelijkheid tot het indienen van een Burgerinitiatief, waarmee burgers onderwerpen op de agenda van de raad kunnen krijgen, de Initiatieven-Tafel, waar burgers advies kunnen krijgen over hun initiatief, de Open Raadhuisavonden, Vlietwensen, de Right to Challenge. De vraag is of deze instrumenten voldoende zijn, als straks de nieuwe omgevingswet van kracht wordt en de mogelijkheden tot bezwaarprocedures beperkt zijn. Dan zal er in het voortraject meer participatie van burgers en ondernemers noodzakelijk zijn om tot een leefbare omgeving te komen. Anders vissen burgers en ondernemers straks achter het net.

Blijft in onze gemeente de inspraak beperkt tot inspraakavonden, stickers plakken en klankbordgroepen of worden burgers en ondernemers uitgedaagd om mee te beslissen, zelf oplossingen aan te dragen of oplossingen voor maatschappelijke of ruimtelijke problemen samen uit te werken? Hoe zit het in onze gemeente met de buurtrechten?.

Om deze onderwerpen te verkennen heeft een aantal actieve bewoners en Participienter het idee opgepakt om een lijsttrekkersdebat te organiseren met als thema de Lokale Democratie. Op maandag 12 maart om 19:30 uur zijn de lijsttrekkers uitgenodigd om in museum Swaensteyn het debat met elkaar aan te gaan op basis van een vijftal stellingen onder leiding van Jan van der Valk, voorzitter Zonnebloem afdeling Leidschendam-Stompwijk, Voorzitter van een grote VVE en vakbondsbestuurder.

Op 5 maart worden actieve bewoners en ondernemers uitgenodigd om ter voorbereiding op het debat gezamenlijk vijf stellingen te bedenken die onze lokale democratie kunnen bevorderen. Dit proces zal begeleid worden door Urban Villagers. Urban Villagers kent onze gemeente door de begeleiding van diverse initiatieven en heeft veel ervaring met de driehoek: burger, ondernemer en overheid. Aad van den Bosch heeft een ruimte op maandagavond 5 maart om 19:30 uur beschikbaar gesteld. Het adres is Parkweg 72 E op het binnenpleintje.

Actieve bewoners die mee willen denken over de stellingen op 5 maart of die bij het debat op 12 maart in museum Swaensteyn aanwezig willen zijn, kunnen een mail sturen naar: [email protected] In museum Swaensteyn is ongeveer ruimte voor 80 personen. Dus meld je snel aan.

Bron: Persbericht Hans van Ierland

Stockfoto.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!