Het CDA-Leidschendam-Voorburg vindt dat het afvalbedrijf Avalex niet in control is. Avalex is eigendom van 6 gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg. De gemeenten liggen onderling overhoop, de financiën zijn niet op orde en de organisatie en communicatie zijn een rommeltje. En wat doen de wethouders Kist en Rozenberg: die gooien het over de schutting richting de inwoners. Zij worden immers de dupe van het wanbeleid bij Avalex.

De afgelopen periode heeft het CDA vele klachten ontvangen van inwoners.  Raadslid Hans Geurts: “Het is tijd voor een pas op de plaats. Geen uitvoering van de nieuwe afvalplannen zolang de basis niet op orde is. Nu nog niet starten dus met de uitrol van het zogenoemde “omgekeerd inzamelen.”

Met omgekeerd inzamelen gaat u als inwoners zelf uw afval scheiden: u krijgt andere bakken om u daarbij te helpen. Restafval brengt u straks zelf weg. “Het idee is vanuit milieuoogpunt op zich niet verkeerd, maar het werkt alleen als er draagvlak is bij de inwoners én Avalex dit op een goede manier regelt. Het CDA heeft er op dit moment geen vertrouwen in dat Avalex hiertoe nu in staat is.

Het CDA maakt zich al langer zorgen over alle ontwikkelingen bij Avalex als samenwerkingsverband van de zes gemeenten. Zo stapt de gemeente Delft naar de provincie Zuid-Holland als toezichthouder, omdat zij het oneens zijn met de verdeelsleutel. De voorziene winsten zijn verdampt en er komen nieuwe financiële tegenvallers aan. Inwoners krijgen een dramatisch slechte brief vol met fouten, waardoor er grote onzekerheid ontstaat over hoe er afval ingezameld gaat worden in 2017.

Geurts: “Avalex maakt er echt een rommel van: ze weten zelf niet eens welke afvalcontainers onze inwoners hebben – en hoeveel ze er hebben. Afvalinzameling is de kerntaak van Avalex en zelfs dat gaat niet goed. Daarom willen we de plannen nu tijdelijk bevriezen. Wethouders Kist en Rozenberg moeten in beweging komen en de touwtjes in handen nemen. Ze hebben te lang zitten toekijken hoe Avalex fout op fout stapelde en niet presteerde.”