Recent is gebleken dat de windturbine bij de A4 naast de Zeeheldenwijk draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat. De eigenaar van de windturbine, De Wolff Windenergie Nederland, heeft alsnog een aanvraag hiervoor ingediend. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij verwachten de vergunning te kunnen verlenen en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat de vergunning verleend is.

De gemeente wil dat Rijkswaterstaat de windturbine stil legt zolang de vergunning nog niet verleend is. Hiervoor heeft de gemeente een handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat ingediend.

Omwonenden ervaren nog steeds overlast van de windturbine. De gemeente en Houdt Vlietrand Groen hebben eerder geprocedeerd tegen de komst van de windturbine tot en met de Raad van State.

Begin 2018 legt Rijkswaterstaat de ontwerpvergunning ter inzage. Mede afhankelijk van de reactie van Rijkswaterstaat op het handhavingsverzoek overweegt de gemeente ook daar tegen bezwaar te maken.

(foto VD)

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!