Hoeveel zand is nodig op het tracé van de toekomstige Verbindingsweg Stompwijk om vanaf 2018 technisch gezien te kunnen starten met de aanleg? Om die vraag te kunnen beantwoorden vindt onderzoek plaats naar de voorbelasting van de weg. Een zwaar zandpakket op het tracé moet namelijk de tijd krijgen om in te klinken en ervoor zorgen dat de ondergrond stabiel genoeg is om de weg op aan te leggen.

Het bedrijf Inpijn Blokpoel uit Son heeft met grondboringen de draagkracht van een groot deel van het tracé van de Verbindingsweg onderzocht. Hiermee is de voorbereiding voor de aanleg van de Verbindingsweg van start gegaan. De resultaten van dit onderzoek bepalen de wijze van voorbelasten. Wanneer de vrachtwagens daadwerkelijk de zandtransporten komen uitvoeren wordt binnenkort bekend. De fysieke voorbereiding is in ieder geval een feit.

Gelijke tred

De bestuurlijke voorbereiding houdt hiermee gelijke tred. De gemeenteraad heeft dinsdagavond 13 december het bestemmingsplan Verbindingsweg Stompwijk vastgesteld. Op basis van dit bestemmingsplan is verlenen van vergunningen voor de aanleg van de nieuwe weg mogelijk. Nog niet alle gronden, die nodig zijn voor de aanleg van de weg, zijn eigendom van de gemeente. Als goed overleg met de eigenaren niet tot resultaat leidt, vormt het vastgestelde bestemmingsplan straks ook de juridische basis voor onteigening.

De aanleg van de Verbindingsweg start volgens planning in de loop van 2018. Deze nieuwe weg gaat de kern Stompwijk ontlasten van zwaar en doorgaand verkeer en maakt Stompwijk bereikbaar en leefbaar.

foto gemeente.