Wethouder Floor Kist opende het Sociaal Netwerkpunt. Dit is een locatie waar ‘sociale’ professionals die werken in Leidschendam- Voorburg elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. De opening vond plaats in de Van Faukenbergestraat 1 in Voorburg.

Sport en Welzijn (SenW) heeft van de gemeente het verzoek gekregen om het Sociaal Beheer van dit netwerkpunt te coördineren. Sociaalwerkers, welzijnwerkers, GGZ, jongerenadvies punt, sociaal service punt en andere zorgpartners uit Voorburg zullen de locatie gaan gebruiken voor een werkplek, vergaderruimte en gesprekken met partners of cliënten.

Het gebouw staat voor werken maar zeker ook voor verbinden en ontmoeten. Via lopende projecten als het sociaal servicepunt en de gebundelde kracht merken wij dat de partners elkaar moeten kennen en met elkaar een gezamenlijk plan maken. SenW wil met dit pand een sfeer kweken waar binnen iedereen zich thuis voelt en mee wil werken naar aan een goed georganiseerd, efficiënt en sociaal Leidschendam-Voorburg.

Sport en Welzijn zorgt ervoor dat er dagelijks een gastdame-heer / receptie aanwezig zijn. (Deze personen zijn Natasja Chotkan en Andre Vellekoop)

– Met alle verzoeken over werkplek, reserveren vergaderruimte en alle andere vragen kunnen jullie mailen naar: [email protected] (infomail Sociaal Netwerkpunt Voorburg)

Openingstijden:

– maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

– vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor het gebruik van de werkplekken en vergaderruimten worden geen kosten berekend aangezien de gemeente Leidschendam-Voorburg deze pilot faciliteert.

Verhuur

In de wijken Voorburg-Noord, De Heuvel en Prinsenhof heeft SenW locaties die tevens fungeren als ontmoetingsplaats voor wijkbewoners, verenigingen en organisaties. Naast onze jongerenwerkers en buurtcoaches, zijn er verschillende verenigingen en organisaties actief. Zij bieden buurtbewoners een gevarieerd activiteitenaanbod.

Verhuur

SenW verhuurt ruimtes aan groepen en instellingen uit Leidschendam-Voorburg. Eén van de voorwaarden is dat zij activiteiten organiseren die de samenleving in Leidschendam-Voorburg helpen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Cursussen of workshops
  • Jongerenactiviteiten
  • Hobby- en sportactiviteiten
  • Vergaderingen van huiseigenaren
  • Belangengroepen
  • Spreekuren
  • Dagopvang

Eenmalig verhuur

SenW verhuurt ook ruimtes voor eenmalige activiteiten, bijvoorbeeld aan de bewoners van een straat of aan een groep burgers met dezelfde interesses.

Huur per dagdeel

De verschillende ruimtes in de accommodaties kunnen ook op dagdeelbasis of incidenteel gehuurd worden. Zo is het voor organisaties en groepen met een klein budget ook haalbaar om hun activiteiten uit te voeren.

Voorwaarden en Huisregels

Bij verhuur wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld waar de voorwaarden en afspraken in vastgesteld zijn.

Partners en Verhuurders

Werkplein, UWV, LV Boxing, Boxing Group, Small Steps, Gehandicapten Platform, Moedercentrum, Centrum Jeugd en Gezin, FOX, DAK, Vlietkinderen, Breicafe, Groenteam De Heuvel, ROC, Gehandicapte Zwemvereniging, Vluchtelingen Werk, IBCE, Buurt MV, Stichting Jeugdzorg, Jongeren Interventie Team, EQ Lent, Jongeren Informatiepunt, WOEJ, Buurtkamer, Jongeren in de Lift.

foto Ap de Heus. Floor Kist bij de opening.