Naar aanleiding van klachten van inwoners over het beeld dat de felblauwe papiercontainers in de straten van onze gemeente oproepen, heeft de CDA-fractie de volgende feitelijke vragen. De antwoorden van de verantwoordelijke wethouder zijn er bij gevoegd.
Vraag 1
Is het College bekend met de genoemde klachten?
Antwoord
Er zijn enkele meldingen binnen gekomen.
Vraag 2
Is Avalex geheel vrij om te bepalen hoe de containers eruit zien?
Antwoord
Ja (de containers zijn eigendom van de GR Avalex). Een aantal jaren geleden was de gemeente eigenaar van de inzamelmiddelen.

Vraag 3
Welke overwegingen hebben geleid tot een verandering van de antracietgrijze kleur met donkerblauw deksel van de oude papiercontainers in de felblauwe kleur van de nieuwe papiercontainers?
Antwoord
Deze wijziging heeft plaatsgevonden bij een aanbesteding van inzamelmiddelen in 2015. Een aantal Avalex gemeenten maakten al gebruik van egaal blauwe containers, een beperkt aantal van grijze
containers met blauwe deksel. Het is doelmatiger en daarmee goedkoper om voor het gehele Avalex gebied één type en kleur container te gebruiken voor de inzameling van papier. Ook inwerpzuilen van ondergrondse containers voor papier hebben deze kenmerkende blauwe kleur. In
2015 is daarom bij de aanbesteding gekozen om voor het gehele Avalex gebied gebruik te maken van egaal blauwe containers. (RAL5015) De bestaande grijze containers met blauwe deksel worden
pas vervangen, door egaal blauwe containers, als deze technisch afgeschreven zijn.
Vraag 4
Is deze kleurwijziging gebaseerd op een deskundig esthetisch advies?
Antwoord
Er zijn landelijke afspraken over kleurgebruik per afval/grondstofstroom .(blauw = papier). Er zal landelijk ongetwijfeld over nagedacht zijn om te komen tot een kleurrijk en goed herkenbaar systeem van inzamelmiddelen.

Vraag 5
Kan het College de keuze overrulen?
Antwoord
De inzamelmiddelen zijn eigendom van de GR Avalex. Zoals bovenstaand aangegeven maken deze containers deel uit van een aanbesteding. Afwijken daarvan kan niet zonder juridische en financiële consequenties.

Vraag 6
Welke kosten zijn daar eventueel mee gemoeid?
Antwoord
Gezien het voorgaande antwoord is dat nu, op korte termijn, niet in te schatten.

Reageer op dit artikel