Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe landelijke bibliotheekwet van kracht, deze vormt de basis voor de vernieuwing en de maatschappelijke rol die de bibliotheek moet gaan vervullen. De bibliotheek van de toekomst is meer dan alleen het lezen en lenen van boeken. Kernwaarden zijn naast lezen: leren, informeren, kunst & cultuur, ontmoeting en debat.

In de toekomst zal de bibliotheek ook ondersteuning gaan geven bij bijvoorbeeld het invullen van belastingformulieren of het aanmaken van een DigiD. Ook de bibliotheek in onze gemeente is naar de mening van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen toe aan een structurele vernieuwing.

Raadslid Ron Guleij: “De nieuwe functies van de bibliotheek vragen om wijkgerichte bibliotheken met eigen zwaartepunten.” Een extern bureau zal de komende tijd een aantal scenario’s gaan uitwerken.

Guleij: “Goed dat wethouder Rozenberg (foto VD) het initiatief heeft genomen, voor wat betreft de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau. GBLV gelooft in een differentiatie van het dienstenpakket naar wijken, ofwel maatwerk per verzorgingsgebied. Wij kijken dan ook uit naar de uitwerking van de scenario’s.”