De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat dit jaar een fors aantal gebouwen afstoten.  ,,Voor de aangegeven wijze van afstoot geldt dat de haalbaarheid hiervan wordt onderzocht”, aldus een brief aan de gemeenteraad. ,, Wanneer dit niet tot resultaat leidt vindt heroverweging plaats. Van de Afstootlijst die in 2016 is vastgesteld zijn gebouwen afgehaald als gevolg van verkoop, heroriëntatie of herbestemming. Dit betreft de Koningin Julianaweg 23 (de Villa) te Leidschendam en de Scheepswerf 18-19 in Leidschendam”.

De gebouwen die worden afgestoten zijn:
Burgemeester Roeringlaan 3 , Damstraat 44

De Star 13a te Leidschendam  Verkoop ‘on hold’ tot
vaststelling Revitaliseringsstrategie bedrijventerreinen.

Fluitpolderplein 10-10a en 12. Verkoop ‘on hold’ tot uitsluitsel over toekomst bibliotheekfunctie in gemeente.

Gravin Catharinalaan 1

Groene Zoom 3 te Den Haag De grond kan w orden ingezet voor bebouwing met functie maatschappelijk / sport.

Koningin Julianaweg 44. Verkoop t.b.v. herontwikkeling (w oningbouw en maatschappelijke dienstverlening).

Van Alphenstraat 63

Van Santhorststraat 1-3 te Stompwijk

Von Geusaustraat 193 en Wijkerlaan 25 te Voorburg

Zustersdijk 18 en 21 in Stompwijk.