De gemeente Leidschendam- Voorburg brengt vandaag in een verklaring naar buiten dat zij het belangrijk vinden om zorg niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit en met goede arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers te organiseren.

,,Op basis van deze uitgangspunten en in lijn met de Code Thuisondersteuning is vorig jaar de zorg met de zorgverleners geregeld,” aldus een woordvoerder. ,,In de landelijke Code Thuiszorgondersteuning zijn met zorgaanbieders en de vakbond CNV afspraken gemaakt om de huishoudelijke hulp goed te organiseren. Deze afspraken gaan over de arbeidsvoorwaarden (salaris) en gedragsregels voor thuiszorgmedewerkers. Het doel van deze afspraken is om het werk slimmer te organiseren tegen lagere kosten, met een fatsoenlijk salaris voor de thuiszorgmedewerkers. Uitgangspunt is dat de ondersteuning bij de mensen thuis goed georganiseerd is, voor de cliënt en voor de thuiszorgmedewerker.”

Reageer op dit artikel