De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de informatievoorziening aan 65+-ers. Dit besluit is zeker niet het plan dat Fractie Hohage voor ogen had. ,,Het nu gekozen model gaat over een aangepaste Woej-gids die via de wijkcentra en bibliotheken verspreid zal worden,” aldus Philippine Hohage. ,,Met dit raadsbesluit is weer duidelijk geworden dat deze gemeente, de meest vergrijsde gemeente, ouderen niet serieus neemt. Terwijl alle omliggende gemeentes een keurige papieren ouderengids hebben die door de gemeentes zelf verspreid wordt, wordt dit hier niet gedaan. Ouderen in Leidschendam-Voorburg mogen zelf achter informatie aan. Voor een deel van de ouderen is dit niet mogelijk. Zij worden door de gemeente in de steek gelaten”.

De Nationale Ombudsman heeft recentelijk zich heel duidelijk uitgesproken over informatieverstrekking door de overheid in gedrukte vorm.  ,,Het nu genomen besluit van de raad doet de uitspraak van de Ombudsman geen recht,” aldus Phillipine Hohage. ,,De contact-verschraling tussen onze gemeente en haar inwoners wordt steeds duidelijker.Deze gemeente lijkt haar inwoners te zien als een product, en niet als mensen. De menselijke maat is weg. Deze gemeente is er niet altijd voor haar inwoners. Dat is een kwalijke zaak. Een gemeente bestáát uit haar inwoners.”

 

 

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!