Werken in de kinderopvang, hoe leuk is dat?!

mainImage
Werken in de kinderopvang, hoe leuk is dat?!

Als je werkt op een groep binnen de kinderopvang; bij een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of bij een peuterspeelzaal, dan is je functietitel in de meeste gevallen: Pedagogisch medewerker. En dat staat ergens voor!

Als pedagogisch medewerker ben je van toegevoegde waarde bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Op het moment dat ouders hun kind aan jou en je collega’s op de groep toevertrouwen, ga je eigenlijk een partnerschap aan met de ouders, jullie doen het samen. Tenslotte ben je medeverantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van het kind wanneer het aan jouw zorgen is toevertrouwd.

Pedagogisch medewerker is een prachtig vak, een vak ja, want je moet er heel wat voor leren voordat je zo’n grote verantwoordelijkheid kunt dragen. Het woord ‘pedagogisch’ is niet zo maar een term, het staat voor ‘opvoedkundig’. Men heeft vaak het idee dat Pedagogisch medewerkers zich de hele dag bezighouden met voeding, luiers verschonen, neuzen vegen, gezellig boekjes lezen …

Natuurlijk zijn dit onderdelen die bij het werk horen. Maar wat men over het hoofd ziet is dat medewerkers binnen de kinderopvang veel meer doen. Zij zijn als medeopvoeder constant bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Door het intensieve contact met het kind, de aandacht, het aanbieden van allerlei, op de leeftijd afgestemd, spel- en ontwikkelingsmateriaal, stimuleren zij de ontwikkeling van de kinderen op motorisch, sociaal emotioneel en cognitief gebied.

Als Pedagogisch medewerker bij Vlietkinderen kun je werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Je kunt – mits je daartoe voldoende bent opgeleid - aan de slag als Pedagogisch coach of in een kindcentrum waar we nauw samenwerken met het onderwijs. Jij kunt bij Vlietkinderen kinderopvang helemaal tot bloei komen. Waarom? Omdat Vlietkinderen een lerende organisatie is die continue investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, dat vinden we superbelangrijk! Niet alleen voor onze organisatie, maar juist ook voor jouzelf. Tenslotte, als jij goed in je vel zit, je gewaardeerd voelt, dan ben je gemotiveerd, heb je plezier in je werk en kun je dit ook uitdragen.

Kortom werken in de kinderopvang is belangrijk werk en alleen weggelegd voor mensen die dit vak met liefde en passie kunnen uitvoeren. Goed opgeleide medewerkers kunnen kinderen het beste van zichzelf bieden om hen toe te rusten op de wereld van morgen.

Heb je na het lezen van dit verhaal vragen, of ben je enthousiast geworden en wil je direct bij ons solliciteren? Dat kan! Neem contact met ons op via [email protected] en stel je vragen.  Je mag ons ook altijd bellen via 070 317 59 59, vraag dan naar een medewerker (Jolanda of Vanessa) van de afdeling P&O, gewoon even binnenlopen mag natuurlijk ook. Je bent van harte welkom!

www.vlietkinderen.nl  volg ons op Facebook - Twitter – LinkedIn - You Tube - Instagram

Bron: Vlietkinderen


Foto: Digitaal Dagblad