Vragen over betalen aan gemeente

mainImage
Vragen over betalen aan gemeente

D66 is een onderzoek gestart hoe er in het gemeentehuis bij de servicebalies kan worden betaald.  Dit was diverse bewoners namelijk opgevallen.  Mienke  van Velzen diende  namens de fractie van D66 de volgende vragen in voor het College.

1. Is het College ervan op de hoogte dat het volgens het Europees recht niet geoorloofd is dat inwoners aan de gemeentelijke niet contant kunnen betalen voor dienstverlening?
2. Klopt het dat inwoners bij de balie(s) van de gemeente Leidschendam-Voorburg niet contant kunnen betalen voor essentiële diensten?
3. Zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat de inwoners, in overeenstemming met het Europees recht, wel contant kunnen gaan betalen?
4. Hoe verhoudt het pin-only beleid van de gemeente zich tot de
financiële zelfredzaamheid van inwoners die niet met pin kunnen of willen betalen?


Foto: Digitaal Dagblad