'Veel werkzaamheden bij de kerken'

mainImage
'Veel werkzaamheden bij de kerken'

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de Petrus en Pauluskerk aan de Sluiskant in Leidschendam en de Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg. Beide kerken zijn rijksmonumenten en in gebruik genomen in 1880, respectievelijk 1893.

Dankzij een projectsubsidie van de Provincie Zuid-Holland zal de derde en daarmee de laatste fase van de restauratie aan de rechterzijde van Petrus en Pauluskerk worden uitgevoerd. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van € 308.000 waarvan de helft door de parochie moet worden opgebracht. De werkzaamheden, die grotendeels aan de buitenkant plaatsvinden, zullen naar verwachting tot eind van dit jaar duren. Hoofdaannemer is Burgy Bouwbedrijf, Leidekkersbedrijf Van Eijk knapt het dak op en fa. Jilleba de glas-in-loodramen.

In de Martinuskerk wordt in het najaar het metsel- en voegwerk noordoost gevel onder handen genomen door aannemer Bouwer & De Cock en het schilderwerk door Geers Schilderwerken. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van € 87.000 dat voor de helft uit de lopende BRIM-subsidie zal worden bekostigd.


Foto: Digitaal Dagblad