UWV Haaglanden trekt aan de bel over arbeidsmarkt

mainImage
UWV Haaglanden trekt aan de bel over arbeidsmarkt

Het UWV heeft bij de presentatie van de jaarlijkse uitgave van ‘Regio in Beeld Haaglanden’ een aantal duidelijke (nood)signalen afgegeven. Zo is er een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, die zich met name concentreert in de techniek, het onderwijs, de bouw, de ICT en de zorg.

In de regio Haaglanden waren er in 2017 maar liefst 53.900 nieuwe vacatures. Dit is 17 procent meer dan in 2016. Het tweede kwartaal van 2018 laat een verdere groei zien van het aantal vacatures. De groeiende economie zorgt ook voor een uitbreidingsvraag als het gaat om het vinden van personeel. Hoewel er in Haaglanden 20.400 werklozen zijn, blijkt dat deze mensen niet zomaar even instromen naar een nieuwe betrekking.

Vergrijzing

De talrijke wisselingen van banen en de vergrijzing zorgen echter voor mutaties in het personeelsbestand van bedrijven. Daar komt bij dat de instroom vanuit het onderwijs niet in alle sectoren toereikend is. Vanaf 2017 tot en met 2022 komen er in Haaglanden 79.500 schoolverlaters bij op de arbeidsmarkt. ‘’Voor de komende vijf jaar zijn dit er dus veel te weinig. Voeg daarbij ook nog eens het nijpende tekort aan leerkrachten, dan zal dit probleem niet zomaar even worden opgelost. Het onderwijs is sowieso een sector waar momenteel een nijpend personeelstekort is’’, aldus het UWV.

De kwetsbare groepen voor het vinden van een baan in Haaglanden zijn statushouders, arbeidsbeperkten, 50-plussers en de zogenaamde ‘praktisch opgeleiden’, die men veel in de administratieve beroepen terugvindt. In de leeftijd van 27 tot 50 jaar vindt 65 procent binnen een jaar een nieuwe baan. Maar tussen de 50 en de 60 jaar is dit slechts 45 procent. Boven de 60 jaar is de instroom naar een nieuwe job slechts 20 procent. Het UWV vindt dit zorgwekkende percentages.

‘Mismatches’

Ook de zogenaamde ‘mismatches’ worden steeds zichtbaarder. Kennis, opleiding en werkervaring van de werkende en de werklozen komen in veel gevallen niet overeen met de functie-eisen. Door bijvoorbeeld een verregaande digitalisering ontstaan er weliswaar nieuwe beroepen, maar verdwijnen en veranderen er ook banen.

Tijdens de presentatie van ‘Regio in Beeld’ werden vanuit de visie van het UWV diverse oplossingen gegeven. Zo dient de werkgever zich intensiever of anders op te stellen bij de werving. Tevens moet aan het huidige personeel worden gevraagd of zij langer willen werken. Ook is het een optie om de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken en de functie-eisen minder zwaar te maken.

Oplossingen voor de langere termijn werden eveneens geschetst. Hierbij zou het gaan om nieuwe talenten aan te boren, een organisatie anders te laten functioneren door bijvoorbeeld minder administratie en dient het fenomeen ‘binden en boeien’ vaker te worden gebruikt. Dit houdt onder andere in om te investeren in de medewerkers en hen meer als ambassadeur van het bedrijf te laten functioneren.

”We roepen daarom gemeenten, sectoren, bedrijven en onderwijsaanbieders op om samen de krapte en de mismatches te verminderen’’, zei Patricia Ladan, districtsmanager Den Haag & Leiden van het UWV. ‘’Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen, die graag mee willen doen op de arbeidsmarkt, ook een mooie en passende plek krijgen op de arbeidsmarkt.’’

Door Bart Bakker


Foto: Digitaal Dagblad