Tilly Zwartepoorte: 'Even voorstellen, de VOC'

mainImage
Tilly Zwartepoorte: 'Even voorstellen, de VOC'

Onze redactie heeft Tilly Zwartepoorte bereid gevonden om namens de VOC als columniste te gaan fungeren. De voorzitter legt ter introductie even uit wat de businessclub precies inhoudt.

De VOC (Vlietsteden Ondernemers Club) werd op 7 april 1998 opgericht. De doelstelling: bevorderen van contacten tussen ondernemers in de regio door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het stimuleren van gezamenlijke initiatieven en een website die dat ondersteunt. Dit alles in goede samenwerking met andere verenigingen en organisaties die ook de ondernemersbelangen dienen.

Ondernemers, met name ook het midden- en kleinbedrijf, vormen het cement van de samenleving. Zij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar brengen met hun produkten en diensten dynamiek in de wijken en dragen bij aan een vitale woonomgeving. Onze vereniging biedt het platform voor ontmoeting, uitwisselen van ideeën en “business to business” zaken doen.

Onze vereniging telt ruim 100 leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden, die door de algemene ledenvergadering voor 3 jaar worden benoemd. Elk jaar worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd ( meestal 7 of 8) met als doel elkaar te ontmoeten in een aangename ambiance. Naast Klaar voor de Start in januari en de Business BBQ op de laatste woensdag van augustus,  bijeenkomsten die wij  samen met MKB Leidschendam-Voorburg en de Leidschendamse Business Club (LBC) organiseren, plannen we een tweetal bedrijfsbezoeken, waarbij onze leden zich kunnen presenteren, een sportief evenement (cricket, tennis, golf,varen), een eindejaarsbijeenkomst waarop nieuwe leden zich kunnen voorstellen en uiteraard een algemene ledenvergadering in het voorjaar. Met een hapje (meestal een volwaardige maaltijd) en een drankje besluiten we onze bijeenkomsten die in de regel op maandagavond plaatsvinden tussen 17.30 en 20.30 uur.

Mocht uw nieuwsgierigheid geprikkeld zijn, ga dan naar onze website; daar vindt u alle informatie over onze bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd voor een van onze bijeenkomsten om vrijblijvend kennis te maken met de VOC!(www.vocwebsite.nl)

 


| Foto: Digitaal Dagblad