Oplossing voor kruispunt Westvlietweg komt er aan....

mainImage
Oplossing voor kruispunt Westvlietweg komt er aan....

Er ligt een nieuw plan voor inspraak klaar met mogelijk de oplossing van het gevaar bij het kruispunt Westvlietweg/Spoorlaan nabij Leidschendam-Voorburg.

Voor het fietsproject Spoorlaan is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Op korte termijn moet het actuele gevaar voor fietsende scholieren worden afgewend, daarna wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd of een nieuwe weg tussen het grondverzetsbedrijf en de Waterpas op bedrijventerrein Westvlietweg.

Het kruispunt wordt verkleind. De fietsoversteek over de Spoorlaan wordt verplaatst zodat automobilisten vanaf de Spoorlaan beter zicht hebben op fietsers die onder het spoorviaduct vandaan komen. Fietsers vanaf de Spoorlaan krijgen een toeleidend fietspad richting het kruispunt.

De Westvlietweg in Den Haag is een doorgaande wijkontsluitingsweg met veel vrachtverkeer. Er is geconstateerd dat ter hoogte van de Spoorlaan fietsers onjuist oversteken. Dit komt mede doordat het kruispunt onlogisch is vormgegeven voor fietsers en een (te) ruim opgezet kruispunt. Een deel van de fietsers maakt voor automobilisten onverwachte afslagbewegingen om zo een korte route te kunnen fietsen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Voor dit kruispunt is nu een nieuwe ontwerp opgesteld dat de veiligheid en de geleiding van fietsers vergroot.

De Spoorlaan is voor autoverkeer een doodlopende weg vanaf de Westvlietweg: aan de zuidkant van de A4 eindigt de weg bij de Helihaven Ypenburg. Ondanks het ontbreken van fietsvoorzieningen wordt de Spoorlaan toch intensief gebruikt door fietsers (tijdens de schoolspits. Maar er rijdt ook veel zwaar vrachtverkeer vanwege de aanwezigheid van een grondverzetsbedrijf en het zijn juist enkele ondernemers geweest met hun bedrijf aan de Spoorlaan, die hun zorgen hebben geuit over de verkeersveiligheid voor fietsende schoolkinderen.

Heeft u een oplossing. Plaats het op de Facebook-pagina van Voorburgs Dagblad?


Foto: Digitaal Dagblad