Ontwikkeling Vlietvoorde kan starten

mainImage
Ontwikkeling Vlietvoorde kan starten


Wonen als gast in het landschap, het kan straks gerealiseerd worden in Vlietvoorde. Onlangs is de koop-, realisatie- en ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelende partijen getekend. Wethouder Astrid van Eekelen, Chris Schouten (Schouten & De Jong projectontwikkeling) en Patrick Joosen (BPD, Bouwfonds Property Development) gaven met de ondertekening het startsein voor verdere uitwerking van de plannen voor Vlietvoorde. De duurzame woonwijk bevat een bijzondere mix van natuur, wonen en recreëren.

In Vlietvoorde zijn de woningen te gast in het cultuurhistorische landschap tussen duinen en polder. Karakteristieke gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de nieuwe woonbuurten. De deelgebieden bos, kreek en waterplas versterken de cultuurhistorische kwaliteiten van water en groen. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op een beeldbepalende 21e-eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als gezamenlijk  forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten.

Wethouder Van Eekelen: “We wilden in dit gebied een bijzondere mix tussen natuur, wonen en recreëren. We hebben de ontwikkelaars en hun ontwerpteam (Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur MAKEN) uitgedaagd om met een innovatief plan te komen, en dat is gelukt. De levensloopbestendige woonomgevingen zijn gericht op een grote mate van bewustwording, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.”

In Vlietvoorde ontstaat een hechte gemeenschap met sterke sociale cohesie. Naast de eigen woning zijn er in de landschappelijke omgeving veel ruimtes die met elkaar gedeeld worden, en gezamenlijk onderhouden worden. Chris Schouten: “Bewoners komen op verschillende manieren met elkaar in contact en kunnen ook zorgen voor elkaar. Toekomstige bewoners hebben bijvoorbeeld geen privétuin, maar delen de groene ruimtes met elkaar.”

Patrick Joosen: “De basis voor verduurzaming bestaat uit het faciliteren en mobiliseren van bewoners en gebruikers. Zij vormen bij Vlietvoorde dan ook het ijkpunt. Niet alleen omdat de inrichting van het landschap bewoners stimuleert elkaar te ontmoeten. Maar ook door samen eigenaar te zijn van de groene ruimte en samen verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud.”

De circa 130 duurzame woningen zijn in balans met natuur en recreatie. Boswoningen liggen op het hoger gelegen zand, waterwoningen staan langs de Vliet. Er komen wandel- en fietspaden door Vlietvoorde waardoor het gebied ook voor recreanten interessant is. In de woningen wordt gebruik gemaakt van warmtepompen in plaats van gasaansluitingen. Vlietvoorde wordt klimaatadaptief door het waterbergend vermogen en de eigen biologische waterzuivering. Parkeren is uit het zicht opgelost. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2020, nadat de bestemmingsplan wijziging is voltooid en de uitgewerkte plannen gedeeld zijn met omwonenden en de gemeenteraad.

Meer informatie: www.vlietvoorde.nl en www.landgoed-vlietvoorde.nl

Foto: (vlnr): Chris Schouten, wethouder Astrid van Eekelen, Patrick Joosen

Fotograaf: Gemeente Leidschendam-Voorburg - Xandra Baldessari

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 


Foto: Digitaal Dagblad