De daling van de winstgroei wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Dat gebeurde vooral in de industrie en de medische zorg, omdat in deze branches volgens de onderzoekers in relatief duur personeel is geïnvesteerd. De horeca heeft zich juist meer gericht op goedkoop personeel en heeft de loonkosten dan ook relatief beperkt gehouden. Per saldo liet de bouw een relatief sterke groei van de totale personeelskosten zien ten opzichte van andere branches. Van de totale opbrengsten in het mkb ging 27 procent op aan personeel.

(foto en bron: ANP)