Voorburgs Dagblad | Mogelijke fusie van WZH met Cato

Mogelijke fusie van WZH met Cato

mainImage
Mogelijke fusie van WZH met Cato

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en Cato wonen welzijn zorg verkennen mogelijkheid toteen  fusie.  WZH en Cato zijn gestart met het voeren van verkennende gesprekken met als uiteindelijk doel te fuseren. De voorgenomen fusie zal voor beide partijen voordelen hebben op het gebied van expertise, continuïteit en omvang. De eerste stap is het ondertekenen van de intentieverklaring. Indien de verkennende fase voor beide partijen naar tevredenheid verloopt, is het de ambitie om de intentieverklaring binnenkort te tekenen. De producten, diensten en werkwijzen van de beide zorginstellingen sluiten goed op elkaar aan.

Bron: WZH.

 


Foto: Digitaal Dagblad