‘Met maatschappelijke partners het kind centraal stellen’

mainImage
‘Met maatschappelijke partners het kind centraal stellen’

Tine Oudshoorn (directeur van Vlietkinderen) en Krijn van Putten (clusterdirecteur van Lucas Onderwijs) hielden een presentatie in huize  Swaensteyn over kansengelijkheid voor kinderen en de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Vlietkinderen, die in zo’n vijfentwintig locaties de dagelijkse zorg heeft over zo’n 4.000 (inclusief tussenschoolse opvang) kinderen in Leidschendam-Voorburg, werkt nauw samen met gemeente en onderwijs aan de vorming van integrale kindcentra, ontwikkeling van educatieve, pedagogische voorzieningen.

Dit wordt vormgegeven door een continu aanbod te bieden, gezamenlijke huisvesting en organisatorische samenwerking. De missie van Vlietkinderen is om samen met haar partners te blijven investeren in doorgaande ontwikkel/leerlijnen in Integrale Kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar in Leidschendam-Voorburg.

Betrokken

,,We willen samen met de nieuwe gemeenteraad en het College ook de komende vier jaar het kind centraal blijven stellen’’, zegt Tine Oudshoorn. ,,Er zijn veel marktpartijen op het gebied van kinderopvang. Vlietkinderen is een stichting, een maatschappelijke organisatie zonder winstbejag, die nauw betrokken is bij de lokale gemeenschap. We investeren enorm in jonge kinderen, in gebouwen en locaties waar onderwijs en kinderopvang samen verblijven. Kortom, ‘social retun on investment’.

Partners  

,,Onze boodschap is dan ook: ‘Doe dit met betrokken partners als Vlietkinderen, die een meerwaarde leveren’. Kies daarom als gemeente voor maatschappelijke partijen’’, vervolgt Tine Oudshoorn. ,,We investeren samen fors in het onderwijs, huisvesting, visie en beleid. Hierin zit echt een groot verschil met de benadering van grote écht commerciële partijen, die ook nog vanuit een landelijke organisatie worden aangestuurd’’.

,,We hebben samen maar één doel voor ogen en dat is de ontwikkeling van het kind’’, vult Krijn van Putten aan. ,,We werken daarom graag samen met Vlietkinderen waar sprake is van een professionele organisatie, duurzaamheid, contiuniteit en een goede samenwerking met diverse lokale maatschappelijke instanties. In de praktijk betekent dit voor ons gebruik maken van elkaars ruimte, expertise en ervaring’’.

Jong investeren in kinderen is winst!

,,Hoe jonger je investeert in het kind, hoe beter dat is voor later’’, aldus Tine Oudshoorn. ,,Gun kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot de sociale burgers van de toekomst. Wij pleiten voor een basis toegangsrecht voor alle peuters op kinder/peuteropvang. Of je, als ouder, nu werkt, studeert, of niet, het zou mogelijk moeten zijn dat ieder kind vanaf twee jaar, tenminste twee dagdelen per week, gebruik kan maken van kinder/peuteropvang.

Krijn van Putten:  “Ieder kind krijgt zo een kans op een goede start in het basisonderwijs”.

Personeel

Tine Oudshoorn vestigde ook de aandacht op het tekort aan medewerkers in de sector. ,,Ook de kinderopvang begint een tekort aan mensen te krijgen’’, constateert Tine Oudshoorn. ,,Het is daarom belangrijk om in Leidschendam-Voorburg hier gezamenlijk in optrekken.

,,Er is sprake van een versnippering van banen’’, aldus Krijn van Putten. ,,Mede daarom is het heel prettig en efficiënt als basisscholen en kinderopvang samen onder één dak zijn gehuisvest. Je kunt hierdoor als werkgever aantrekkelijker zijn door een combinatiefunctie te creëren. Kortom, een samenwerking met een organisatie als Vlietkinderen levert ook in dit opzicht voordelen op’’.

 


Foto: Digitaal Dagblad