Voorburgs Dagblad | 'Leidschendam-Voorburg financieel op orde'

'Leidschendam-Voorburg financieel op orde'

mainImage
'Leidschendam-Voorburg financieel op orde'De gemeente sluit 2017 af met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is 177.000 euro beter dan verwacht in de begroting 2017. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: “We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en binnen de beschikbare budgetten. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. We hebben de afgelopen jaren intensief met bewoners, ondernemers en instellingen samen gewerkt aan een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.”

Hoger percentage investeringen gerealiseerd

Ook in het laatste (kalender)jaar van deze collegeperiode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, sport, openbare ruimte, onderwijs en verduurzaming. Daarbij is met 69% een hoger percentage investeringen gerealiseerd dan in voorgaande jaren. Deze investeringen zorgen ervoor dat Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke groene woongemeente blijft. Het aantal inwoners is ook afgelopen jaar weer gegroeid. Inwoners vinden het prettig en veilig wonen in hun buurt en zijn tevreden over voorzieningen. De jeugdwerkloosheid daalt, het gebruik van Wmo begeleiding is gestegen. De verduurzaming van woningen zet met steun van de gemeente stevig door.

Sinds maart 2017 bevordert de gemeente de bewustwording van een gezonde leefstijl onder jongeren met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht. Vijf openbare speellocaties zijn gerenoveerd. Een aantal scholen is vernieuwd en uitgebreid, andere nieuwbouw voor scholen en integrale kindcentra zijn onderweg. De bouw van het multifunctionele Kulturhus, met daarin onder meer onderwijs en een ‘huiskamer’ voor de hele Stompwijkse gemeenschap, is in 2017 gestart. Spelregels voor glastuinbouw gaan zorgen voor een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder.

Eindresultaat

Het eindresultaat van de jaarrekening 2017 bedraagt afgerond 1,2 miljoen euro nadelig. Dit levert ten opzichte van de begroting 2017 een voordeel op van 177.000 euro. Het voordeel ontstaat door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en lagere kosten door bijvoorbeeld invoeren van LED-verlichting, maar ook door vertraging of fasering van verschillende activiteiten. De groei in hulp aan kinderen en daardoor het nadeel op jeugdzorg is bekend. De lagere kosten voor begeleiding (WMO), arbeidsparticipatie en huisvesting statushouders compenseren dit gedeeltelijk.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg.

 


Foto: Digitaal Dagblad