Kritiek op verruiming winkeltijden op zondag

mainImage
Kritiek op verruiming winkeltijden op zondag

Er is kritiek op het voorstel van de gemeente om de winkeltijden op zondagavond in Den Haag te verlengen van 18.00 naar 23.00 uur. Vooral kleine ondernemers zijn er tegen gekant omdat het voor hen geen extra omzet betekent, maar omzetspreiding. Daarentegen stijgen wel de kosten.

Volgens Paul Bos van de Stadspartij voelt een deel van de detailhandel zich door het voorstel onder druk gezet, omdat ‘’niet meedoen’’ betekent dat ”de klandizie anders naar de grote ketens verdwijnt.” Hij vraagt zich af of het stadsbestuur daar wel bij heeft nagedacht, los van het feit dat langer open zijn op zondag ‘’een grotere druk op het gezinsleven van kleinere winkeliers en hun personeel betekent, omdat de zondag en zeker de zondagavond het enige moment in de week is dat er tijd is voor een sociaal leven en het gezin.’’

Bovendien wil Bos zwart op wit bevestigd hebben dat de bewonersorganisaties geïnformeerd door middel van een informatiepakket en welke ondernemers nu precies gepleit hebben voor deze verruiming.


Foto: Digitaal Dagblad