Grote plannen gemeente Den Haag op grens Voorburg

mainImage
Grote plannen gemeente Den Haag op grens Voorburg

Leidschendam-Voorburg heeft met interesse kennisgenomen van de presentatie van de plannen van Den Haag voor stedelijke ontwikkelingen in de directe nabijheid van Voorburg.

De gemeente wil komende periode graag samen met Den Haag de gebiedsagenda Laan van NOI opstellen en tot een aanpak van de openbare ruimte komen. Daarbij gaat het onder andere om de invulling van de bebouwing aan de Haagse kant van Voorburg (de strook tegen de spoorlijn aan de Van Alphenstraat), de ligging van de aan te leggen snelfietsroute Velostrada en de kruisingen met het spoor, zowel richting Bezuidenhout als naar de Binckhorst.

Ook is er aandacht nodig voor de autobereikbaarheid van het gebied en de parkeeroplossingen. Er vindt al afstemming plaats over verbeterslagen in de openbare ruimte op de kortere termijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van fietsenstallingen, verbetering van de (sociale) veiligheid, openbaar groen en water.

Bestuurlijk zal Leidschendam-Voorburg ook aandacht vragen voor communicatie met en betrokkenheid van inwoners en ondernemers.

 


Foto: Digitaal Dagblad