'Geen gas meer in nieuwe woningen in Leidschendam-Voorburg'

mainImage
'Geen gas meer in nieuwe woningen in Leidschendam-Voorburg'

Op 10 juli heeft het kabinet de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Gemeenten spelen hier in een grote rol. Zij krijgen onder andere de verantwoordelijkheid om de per wijk een strategie te bepalen voor het energie neutraal maken van bestaande woningen. De PvdA vindt het belangrijk dat de raad,  maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en inwoners zo snel mogelijk worden betrokken bij de uitwerking van de plannen in een lokaal duurzaamheidsprogramma. De PvdA heeft daarom wethouder van Eekelen gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.

"Het energie neutraal maken van bestaande wijken en woningen is een belangrijke prioriteit voor de komende jaren", aldus PvdA'er Matthijs Willemse-Jacobson. "Nieuwe woningen die in Leidschendam-Voorburg gebouwd mogen geen gasaansluiting meer hebben. De gemeente moet zo snel mogelijk met een aanpak komen om bestaande woningen energie-n neutraal te maken, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. De PvdA wil daarbij aandacht voor de betaalbaarheid van de plannen. Door middel van goedkope leningen of subsidies moeten ook mensen met een laag inkomen in staat worden gesteld om hun woningen te verduurzamen."


Foto: Digitaal Dagblad