'Geef werknemers vrij voor mantelzorg'

mainImage
'Geef werknemers vrij voor mantelzorg'Om het grote tekort aan mantelzorgers de komende jaren enigszins op te vangen zouden er meer mogelijkheden voor werknemers moeten komen om tijdelijk minder te werken. Dit geldt ook voor Ondernemend Leidschendam-Voorburg. Ook in  deze gemeente is een groot tekort aan mantelzorgers. Dit merk je vooral als je in de diverse tehuizen komt. De gemeente is weliswaar te passief om dit probleem aan te pakken, maar ook ondernemers zouden de handschoen kunnen oppakken. En vanuit de gemeente zou bijvoorbeeld een subsidie kunnen worden gegeven als ondernemers hun personeel vrij geven voor mantelzorg.

Holland Casino Scheveningen is in dit geval een aansprekend voorbeeld. Hier wordt in de werkschema's rekening gehouden met mensen die voor hun dierbaren mantelzorger zijn. Zij verdienen hiervoor dan ook alle lof.

Liesbeth Hoogendijk, directeur van mantelzorgvereniging Mezzo, wil dan ook dat er meer mogelijkheden voor werknemers komen om de rol van mantelbezorger te vervullen. “Dan kunnen ze meer zorg geven. Ze moeten dan wel een terugkeergarantie krijgen, bijvoorbeeld zoals dat nu ook geregeld is bij ouderschapsverlof.”


Hoogendijk reageert daarmee op een rapport waaruit blijkt dat het aantal mantelzorgers in Nederland ruimschoots halveert de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Veel mantelzorgers, vrijwilligers die zorgen voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking, worden nu al vaak overbelast door hun zorgtaken.

Behalve dat het aantal mantelzorgers flink daalt, neemt de bereidheid volgens Hoogendijk om mantelzorg te geven ook af. “Mensen hebben het druk met werk, hun eigen gezin. En ze moeten vaak ver reizen om mantelzorg te geven. Mensen hebben geen tijd of hebben zelf gezondheidsproblemen.” De Mezzo-directeur raadt mensen aan om te gaan sparen voor de periode dat ze zelf hulp nodig hebben. “Ze kunnen dan hulp inkopen.” Ook zouden stedenbouwkundigen meer moeten doen om nu al wijken te ontwikkelen waar ouderen elkaar makkelijker kunnen helpen.

Volgens het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) staan er nu nog vijftien potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser. Dat aantal loopt in 2040 terug naar zes. “Daarom moeten er nu structurele maatregelen genomen worden, 2040 is heel dichtbij.”

(bron: ANP)

Door Bart Bakker

 


| Foto: Digitaal Dagblad