Voorburgs Dagblad | Computer moet woonplaats statushouder bepalen

Computer moet woonplaats statushouder bepalen

mainImage
Computer moet woonplaats statushouder bepalen

Wethouder Floor Kist (GroenLinks) heeft regelmatig tijdens bijeenkomsten en in (raads)vergaderingen geroepen dat Leidschendam-Voorburg, in opdracht van de rijksoverheid, een aantal statushouders moet huisvesten. Vervolgens blijkt dat de statushouders dat niet of zeer moeizaam werk kunnen vinden.

Een slimme koppeling van statushouders aan regio’s kan de kans op werk voor deze migranten vergroten. Toewijzing van woonplaatsen voor statushouders op basis van big data kan daarin een belangrijke rol spelen, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport.

De streek waar statushouders komen te wonen, is volgens het CPB van grote invloed op hun baankansen. Bij het toewijzen van een woonplaats adviseert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) daarom al over de regio waar statushouders komen te wonen, na een korte screening van onder meer hun opleidingsachtergrond. Dat advies zou echter geavanceerder kunnen, stellen de CPB-onderzoekers.

Volgens het CPB zou onderzoek naar grote hoeveelheden gegevens uit het verleden en algoritmes kunnen helpen. In de kern draait het er daarbij om dat de regionale baankans zo goed mogelijk wordt voorspeld op basis van hoe vergunninghouders met vergelijkbare kenmerken het hier eerder deden. In internationaal wetenschappelijk onderzoek laten berekeningen zien dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten de baankans van vluchtelingen van 34 naar 48 procent stijgt.

(foto en bron: ANP)


Foto: Digitaal Dagblad