Burgemeester Tigelaar: ‘Rijkswaterstaat heeft de leiding’

mainImage
Burgemeester Tigelaar: ‘Rijkswaterstaat heeft de leiding’

Burgemeester Klaas Tigelaar volgt alle ontwikkelingen rondom de wegen van The Mall of The Netherlands op de voet. Vorige week werd het eerste gedeelte de ‘Fresh!’ geopend. De drukte zal de komende jaren dan ook alleen maar toenemen.  ,,Tijdens de planontwikkeling was het al een punt van discussie hoe het met de ontsluitingswegen zal gaan’’, zegt Klaas Tigelaar. ,,Op basis van een aantal cijfers werd geconcludeerd dat het allemaal goed moet kunnen gaan. We weten ook dat de laatste jaren de verkeersintensiteit alleen maar toe is genomen. Dat geldt niet alleen voor The Mall, maar ook voor de directe omgeving in en rond Leidschendam-Voorburg’’.

,,De ontsluitingswegen zijn onderdeel van een tracé-besluit dat gaat over een groter stuk dan alleen de N14’’, aldus Tigelaar. ,,Ik ben daarom allang blij dat we op een goede manier aan tafel zitten. Rijkswaterstaat heeft de leiding. We moeten zorgen dat we op de juiste momenten onze punten aanbrengen. Cruciaal is het onderliggende wegennetwerk dat ook door bewoners van de directe omgeving is aangegeven’’.

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar hier op een goede manier invulling aan kunnen geven’’, vervolgt Klaas Tigelaar. ,, We moeten ons echter blijven realiseren, dat als The Mall straks klaar is, er aan de wegen blijft worden gewerkt. Het is nu belangrijk om door fases heen te komen dat het krap wordt’’.

Door Bart Bakker


Foto: Digitaal Dagblad