Beroepsverbod voor oud-directeur bankfiliaal

mainImage
Beroepsverbod voor oud-directeur bankfiliaal

Een oud-directeur van een lokale bank is bestraft door de Stichting Tuchtrecht Banken, omdat hij op eigen houtje 1,5 miljoen euro overboekte voor zijn eigen vertrekregeling. De man krijgt een beroepsverbod van achttien maanden.

De toenmalige directeur stortte in 2015 het bedrag op de rekening van een stichting waarvan hij de enige bestuurder was. Vanuit die stichting zou de bankdirecteur worden doorbetaald tot zijn pensioen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een voortijdig einde van zijn aanstelling. Op het moment dat de 1,5 miljoen euro werd overgemaakt, was die regeling nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan de bank.

De directeur heeft daarmee de gedragsregels van de bankierseed overschreden. Door vooral aan zijn eigen belang te denken in plaats van dat van de bank, schaadde hij volgens de tuchtcommissie bovendien het vertrouwen in het bankwezen. De commissie stelde geen wettelijke overtredingen vast.

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken door de Stichting Tuchtrecht Banken.


Foto: Digitaal Dagblad