Afkoop van erfpacht verruimen

mainImage
Afkoop van erfpacht verruimen

Een interessante ontwikkeling binnen de regionale huizenmarkt. Het nieuwe stadsbestuur stuurt nog dit jaar een voorstel naar de gemeenteraad om woningbezitters in meer wijken van Den Haag de mogelijkheid te geven erfpacht om te zetten in eigendom. Voorwaarde is dat in deze wijken de hoofdfunctie wonen is. Nadat de erfpacht op een woning eeuwigdurend is afgekocht, kan via de notaris, via een vast bedrag, het juridisch eigendom van de grond worden verkregen.

De vier grootste partijen van de stad Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zijn dat overeengekomen in hun nieuwe coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ voor de collegeperiode 2018-2022, zoals dat gisteren in de Stadskwekerij in Duttendel werd gepresenteerd.

Naast nieuwe mogelijkheden op het gebied van erfpacht wil het nieuwe stadsbestuur ook een flexibele voorraad aan woningen creëren voor zogeheten spoedzoekers en als wisselwoning bij herstructurering van straten en wijken, en bij de verduurzaming van (oude) woningen.

 


| Foto: Digitaal Dagblad