Onlangs meldde de NOS dat de RET de trams en metro’s in Rotterdam vanaf 2017 zonder exploitatiesubsidie kunnen rijden. De groei van het aantal reizigers en met name het afnemen van zwartrijden (o.a. door het plaatsen van poortjes) genereren zoveel inkomsten dat de regionale overheid rond Rotterdam niet meer bij hoeft te springen. Dit bespaart jaarlijks ongeveer 40 miljoen. De RET ontvangt nog wel subsidie voor het laten rijden van bussen, infrastructuur en veiligheid in het openbaar vervoer. GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het college hoe de stand van zaken is met betrekking tot de subsidieverstrekking voor de trams van de HTM.

In Rotterdam zit de extra inkomsten voor de RET in twee onderdelen, extra reizigers en afname zwartrijders. ,,Met name het terugdringen van het aantal zwartrijders heeft veel voordelen opgeleverd. Ook de HTM heeft de laatste jaren sterk ingezet op het terugdringen van zwartrijders, wat heeft dit opgeleverd?”, aldus Monica Velù van GBLV. Momenteel is niet bekend hoe het zit met de aantallen reizigers bij de HTM en of hier ook een grote toename te zien valt.

Monica Velù: ,,Kunnen we op termijn van de HTM ook verwachten dat ze zonder subsidie trams kunnen laten rijden, of zijn HTM en RET in deze niet vergelijkbaar? GBLV heeft gevraagd om meer inzicht in de financiële positie van de HTM en om te bekijken of er parallellen zijn tussen beide vervoerders. Wij verwachten van wel en dat zou betekenen dat het tramvervoer in de regio Den Haag op termijn ook goedkoper zou moeten kunnen.”

Met dank aan  adreycalje.nl voor het mogen gebruiken van de foto.

Reageer op dit artikel