In augustus is door de bijzondere Algemene Ledenvergadering in meerderheid gestemd met een voorstel waarin Forum Sport een verenigingsmanager aanstelt. De ALV, het hoogste orgaan binnen de vereniging , heeft ermee ingestemd dat hiervoor een eenmalige extra ledenbijdrage van 40 euro wordt geïnd.

,,Daarnaast is de ALV ermee akkoord dat indien de verenigingsmanager ook na het seizoen 2017-18 actief blijft, deze ledenbijdrage wordt omgezet in een permanente contributieverhoging vanaf het seizoen 2018-19”, aldus een mededeling op de website van de zaterdageersteklasser.  ,,Doordat de verenigingsmanager niet eerder dan 1 februari 2018 in dienst kan treden, wordt de eenmalige ledenbijdrage verlaagd naar 25 euro omdat deze alleen de kosten dient te dekken tot het einde van het seizoen 2017-18”.

foto VD.