Onlangs vond onder een goede belangstelling de Algemene Ledenvergadering van Forum Sport plaats. Een tweetal leden van het bestuur trad af en nieuwe benoemingen volgden. Melanie Oudshoorn en Ruud Sterk werden verwelkomd als nieuwe leden van het bestuur. afbeelding-vb-3

Hoogtepunt van zo een vergadering is dan altijd weer de uitreiking van eretekens. Zo werd dit ook prachtig verwoord door de voorzitter van de vereniging, Pieter Offers. Hij nam op innemende wijze de presentatie voor zijn rekening.

Het vergaderpunt werd geopend met de uitreiking van eretekens voor leden met een 25 respectievelijk 40-jarig lidmaatschap. Hierna gaf voorzitter Offers aan dat de vereniging Forum Sport een zo te noemen Commissie eretekens kent die voordrachten van leden voor zo een ereteken onafhankelijk beoordeeld en het bestuur daarmede adviseert. Het is dan aan de leden van de vereniging of hiermede wordt ingestemd.afbeelding-vb-3

Als eerste werd Cor Ardon toepasselijk toegesproken. Zijn vele verdiensten voor de vereniging werden gememoreerd. Een luid applaus vergezelde zijn benoeming tot Lid van Verdienste.afbeelding-vb-3

De aftredend secretaris van de vereniging, Jean Nederlof werd verzocht naar voren te treden. Zijn vele activiteiten voor de vereniging door de jaren heen passeerden de revue en werden gekwalificeerd als uitzonderlijk. Een benoeming tot Erelid van de vereniging Forum Sport werd  geheel terecht zijn deel. afbeelding-vb-3

De bij Forum Sport alom bekende en zeer gerespecteerde Gertjan de Zoete, reeds jaren lid van verdienste, kreeg zijn uitnodiging voor het voetlicht te treden. Een donderend applaus vergezelde zijn benoeming tot eveneens Erelid van de vereniging. Een prachtige en zeer verdiende promotie.

afbeelding-vb-3

De “ koek “ was nog niet op! De reeds eerder aangekondigde benoeming voor André Lourens, de trainer die Forum Sport zo vele jaren diende, als Forum Sport Legende werd door de vergadering bekrachtigd. Enigszins ontroerd nam hij zijn ereteken in ontvangst door de eerder benoemde legende van Forum Sport, Johan de Vries.

Met de ook aan partners van de gedecoreerden overhandigde bloemen en in bezit van de prachtige oorkonden aan allen uitgereikt werden zij vereeuwigd door de bekende en de  fotograaf van het Voorburgs Dagblad, Ap de Heus.

Tekst: Aad van den Hout