Onlangs ondertekenden 11 Syrische statushouders in het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg een participatieverklaring ‘welkom in Nederland’. Hiermee ronden zij een drieweekse cursus af die hen helpt snel te integreren en deel te nemen aan de samenleving. Wethouder Floor Kist reikte de participatieverklaringen officieel uit.

Wie ervoor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, richt zich naar de Nederlandse samenleving. Om snel te integreren en te participeren is het belangrijk dat nieuwkomers kennis opdoen van de basisprincipes van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen, en weten welke rechten en plichten daarbij horen. Vanuit dit uitgangspunt heeft het Rijk de participatieverklaring ontwikkeld.

Wethouder Floor Kist: ‘Ik vind het belangrijk dat vluchtelingen die hier mogen blijven, zo snel mogelijk mee kunnen draaien in onze samenleving. Ik spreek veel vluchtelingen die niets liever willen dan snel de taal leren en Nederland en de Nederlanders willen leren kennen. We helpen daar met onze partners graag bij.’

Voor Leidschendam-Voorburg is dit de eerste groep mensen die de verklaring hebben ondertekend. Zij hebben een verblijfsvergunning en wonen sinds kort in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vanaf 1 juli 2017 vormt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject.

Tijdens de cursus kregen de cursisten informatie en spraken ze met elkaar over bijvoorbeeld wat de kernwaarden van de democratie (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) voor hen betekenen en of en zoja wat het verschil is tussen Nederland en Syrië. De cursus is ook bedoeld om hen te ondersteunen om de Nederlandse samenleving en Leidschendam-Voorburg beter te leren kennen. Zo brachten de cursisten een bezoek aan een huisarts die uitgebreid de tijd nam om hen het Nederlandse gezondheidssysteem uit te leggen.
Op de foto de wethouder en de Syrische vluchtelingen die de participatieverklaring uitgereikt kregen.