Het bestuur van het Ondernemersfonds van het Huygenskwartier heeft, door de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, voor vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de traditioneel bezochte lichtjesavond, die aan het einde van de middag en vanavond plaatsvindt.

,,In het Voorburgs Dagblad van eergisteren werd melding gemaakt van eventuele extra maatregelen die het ondernemersfonds Huygenskwartier zou nemen in het kader van de verhoogde veiligheid”, zegt centrummanager Jacq. Cornelisse. Welnu, die zijn genomen. In aanvulling op het standaard veiligheidsplan dat er ligt, is er een aanvullend veiligheidsplan geschreven dat op lichtjesavond in werking treedt. Dit ziet toe op diverse maatregelen, waarbij onder andere. gedacht kan worden aan de inzet van extra toezicht”.

Verder wordt in een nieuwsbrief aan de ondernemers gevraagd om zelf extra waakzaam te zijn. ,,Jullie hebben allemaal ongetwijfeld gehoord van de recente gebeurtenissen in het buitenland, met name van het incident rond de kerstmarkt in Berlijn”, meldt Patrick van Kuijen, voorzitter van het Ondernemersfonds in het Huygenskwartier. ,,Dat heeft er in heel Nederland toe geleid dat het veiligheidsniveau is verhoogd rond evenementen waarbij veel publiek verwacht wordt. Concreet voor onze gemeente betekent dit dat de veiligheid op Kaarsjesavond in het Huygenskwartier extra aandacht krijgt. Zo is de politie verzocht om hier extra aandacht aan te geven, maar ook het ondernemersfonds zelf heeft een aanvullend veiligheidsplan geschreven en zijn er extra maatregelen getroffen om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Denk hierbij onder andere aan extra toezicht tijdens het evenement. We nemen hierbij het zekere voor het onzekere want wij verwachten en hopen op een sfeervolle avond in een gezellige sfeer”.

 

Voor degenen die wij niet meer spreken tijdens de kaarsjesavond en de dagen er na, wensen wij jullie prettige kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en liefdevol 2017.

Namens het bestuur van het bestuur

Patrick van Kuijen

voorzitter